Raad gaat eensgezind voor verbetering binnenstad

De Deventer binnenstad is één van de aantrekkelijkste van Nederland, maar dat is geen reden om tevreden achterover te leunen. Om de uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden, heeft de gemeenteraad op initiatief van VVD en CDA de rijen gesloten.

‘Binnensteden zijn altijd in beweging’, zegt VVD-fractievoorzitter Daaf Ledeboer, die samen met zijn CDA-collega HenkGroothuis het initiatief nam voor het ontwikkelen van een duurzaam toekomstperspectief. Daarbij wordt niet alleen de politiek betrokken, ook maatschappelijke organisaties doen mee. ‘Alleen samen krijgen we dit voor elkaar.’

‘Uitgangspunt is dat de binnenstad zijn historische waarde behoudt, en tegelijk aantrekkelijk blijft voor ondernemers, bewoners, cultuur en onderwijs. De medewerking van vastgoedeigenaren is daarbij onmisbaar. Het betekent dat we echt voor een uitdaging staan. Het is dan ook prachtig dat de gemeenteraad zo’n grote eensgezindheid laat zien.’

In dat samenspel is het toekomstperspectief ‘De Nieuwe Binnenstad’ tot stand gekomen. ‘Kern daarvan’, zegt Ledeboer, ‘is dat we alle krachten en middelen in onze binnenstad bundelen. Dat is noodzakelijk, omdat in deze onzekere tijden van alles veranderd, maar we een heldere en duidelijk herkenbare koers nodig hebben, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.’

Ledeboer ziet daarbij voor de gemeente een sturende rol: ‘Niet alleen intern, door alle neuzen dezelfde kant op te houden, maar ook naar buiten. De gemeente laat zien dat er actief regie wordt gevoerd en dat we samen werken aan uitvoering van een agenda.’