‘Samen voor een robuust Deventer’

Net als u had de VVD-fractie gehoopt dat er geen tweede coronagolf zou zijn. Helaas is dit niet zo. We leven niet het volle leven. Zijn voorzichtig geworden in contact met anderen. We werken vanuit huis waar het kan. Gaan op vakantie in eigen land. Geven zaken op die het leven kleur geven: geen schouwburg, geen avondje uit eten of naar de kroeg, geen feestjes, geen partijtjes.

 

Uiteraard zijn dit maar kleine ongemakken in vergelijking met inwoners die zich zorgen maken over hun baan, hun bedrijf, hun gezondheid.

 

Gelukkig lijkt er sprake te zijn van een herwaardering voor onze hulpverleners, de helden in de zorg, de mensen die waken over de openbare orde en onze veiligheid en ook voor onze overheid.

 

De VVD wil graag het college en de ambtelijke organisatie bedanken voor hun inzet en bijdrage in deze crisis. Speciaal een woord van dank voor de mensen die in deze tijd toch een begroting hebben gemaakt. Er is ook veel werk verzet met de samenleving. De wijze waarop de inwoners van Bathmen eensgezind en vrijwillig in lockdown gingen, verdient ons respect.

 

In onze bijdrage bij de kaderbrief vroegen we het College om aandacht voor de hardware en software van Deventer. Concreet vroegen we om te blijven investeren en als het nodig is daarvoor geld te lenen. Onze oproep werd gelukkig raadsbreed omarmd en wordt op dit moment uitgewerkt. Investeringen in woningbouw, de campus in samenwerking met Topicus, de bereikbaarheid van de Vijfhoek en een nieuwe VMBO-school staan hoog op onze wensenlijst. We zijn daarom blij dat nieuwbouw voor De Marke weer een stap dichterbij lijkt in deze begroting.

 

Ook zijn we blij met het initiatief dat nu genomen wordt in de binnenstad. Een goed bezochte online meeting was inspirerend. Ondernemers en gemeente hand in hand om de binnenstad leefbaar en vitaal te houden. Goed dat de motie ‘de nieuwe binnenstad’ al zoveel steun krijgt.

Een ander speerpunt voor de VVD is woningbouw. Niet omdat groei een doel op zich is. Maar wel omdat groei noodzaak is om het voorzieningenniveau in Deventer op peil te houden en onze gemeente leefbaar en betaalbaar. Ik herinner er aan dat de culturele sector grotendeels afhankelijk is van subsidies en bezoekersstromen. Veel initiatieven zijn te kleinschalig en er mag wel een schepje bovenop.

De begroting is meerjarig. Een crisis waarin we ons nu bevinden, toont aan dat regeren vooruitzien is. De begroting staat al jaren onder druk. Daarom wil de VVD weten welke keuzes er op de langere termijn gemaakt kunnen worden. Voor nieuw beleid, onverwachte tegenslagen en noodzakelijke en wenselijke investeringen. Meer inzicht helpt ons als raadsleden straks de beste keuzes te maken.

We besloten onze bijdrage bij de kaderbrief als volgt:

‘Juist in tijden van crisis kijken onze inwoners naar het bestuur: durf te investeren, voor een vitale gemeente ná corona’

De VVD zal het College hierop scherp houden, ideeën aandragen en met haalbare alternatieven komen als dat nodig en zinvol is. Alleen samen zorgen we immers voor een robuust Deventer.