Opvang GGZ in Deventer verdient volwaardige politieke discussie

In de gemeenteraad en daarbuiten wordt een discussie gevoerd over waar en hoe we stadgenoten met een meervoudige psychiatrische problematiek het beste kunnen opvangen. ‘Dat mag geen hamerstuk zijn,’ zegt VVD-gemeenteraadslid Roderic Rosenkamp.

Want dat was wat het college er van wilde maken, zegt Rosenkamp: ‘Met voorbijgaan aan de belangen van de mensen om wie het gaat, maar ook van de stad, van de mensen die in de buurt van de opvang in de Polstraat wonen en werken. Het is echt veel breder dan een simpele vastgoedkwestie, dit is iets wat de hele stad aangaat. En zeker de mensen zelf. Zij hebben meer dan alleen een plek om te slapen nodig.’

Het college wil het adres Polstraat 8-10 blijven gebruiken voor de opvang van mensen met een geestelijke zorgbehoefte. Hier ontvangen zij medische zorg, werken ze aan hun gezondheid en hun gedrag, kunnen ze naar een dagbesteding en hebben ze contact met lotgenoten. ‘Dat is in de loop der jaren zo gegroeid, toen veel gemeentelijke diensten ook nog over de binnenstad waren verspreid. Die zitten nu in het nieuwe stadhuis, we zouden dus ook kunnen kijken of dit pand nog wel optimaal geschikt is voor dit gebruik, en of er misschien betere alternatieven zijn. We denken zelf aan een plek aan de Zorgboulevard, waar alle zorg die ze nodig hebben voorhanden is. Een bijkomend voordeel is de rust, die beter voor ze is dan de hectiek van een binnenstad. Het gebouw aan de Polstraat is eigenlijk te klein, en staat in een drukke en prikkelrijke omgeving. Dat wil je juist niet.’

Het alternatief dat het college voorstaat is een kostbare renovatie van het pand aan de Polstraat. Daar zitten volgens Rosenkamp veel risico’s aan vast: ‘Het begint er al mee dat in de stukken die we hebben gekregen een aantal financiële gegevens ontbreekt. Dat maakt het voor ons lastig een goede afweging te maken. Daarbij zullen we zeker ook naar de toekomst kijken. In de geestelijke gezondheidszorg komen met enige regelmaat nieuwe inzichten voorbij. We vragen ons af hoe we daar in de Polstraat flexibel op kunnen inspelen.’

Wat Rosenkamp betreft worden omwonenden van de Polstraat en belanghebbenden bij dat proces betrokken. ‘De NV Bergkwartier en Hotel in het huis van Deventer hebben al laten weten daar behoefte aan te hebben. Dat kunnen we ons goed voorstellen. Mocht er voor renovatie worden gekozen, dan krijgen zij te maken met flink wat overlast. Maar voorop staat bij ons altijd het belang van de mensen om wie het gaat.’