Maatschappelijke ondersteuning alleen voor wie het echt nodig heeft

Wie niet op eigen kracht zelfredzaam is kan een beroep doen op de gemeente voor hulp. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Door een wijziging in de regels lopen gemeenten op tegen kostbare gevolgen van perverse prikkels. Na vragen van de VVD gaat het college onderzoeken wat daar aan te doen is.

Het Rijk heeft voor de Wmo een abonnementstarief ingesteld, zegt VVD-gemeenteraadslid Harm Korendijk: ‘Zorgbehoevenden betalen nu negentien euro eigen bijdrage per maand, ongeacht inkomen. Ze hoeven bovendien niet bang te zijn voor een stapeling van kosten als ze bijvoorbeeld gebruikmaken van meerdere regelingen. Daardoor gaan de kosten flink omhoog, waar de gemeenten voor opdraaien. Zonder dat ze daarvoor worden gecompenseerd.’

‘Op papier is het een prachtig instrument, ‘zegt Korendijk, ‘maar in de praktijk zie je dat hoge inkomens de huishoudster buiten de deur zetten en weer inhuren via de gemeente. Daar is de regeling natuurlijk nooit voor bedoeld. De overheid is er om de zwakkeren in de samenleving te helpen, niet de mensen die zich prima redden.’

‘Ik zou dan ook iedereen willen oproepen om pas huishoudelijke hulp aan te vragen als je het zelf niet kan betalen. Dat je ergens recht op hebt, hoeft nog niet te betekenen dat je er ook gebruik van maakt. Bedenk dat het geld ergens vandaan moet komen. Wat jij opstrijkt, gaat ten koste van de zwaksten.’

Maar Korendijk wil het niet bij een moreel appel laten: ‘De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een lijst gemaakt met oplossingen. Daar staan voorstellen op als wachtlijsten en iedere week een andere werkster sturen. Allemaal maatregelen die verre van ideaal zijn, en indruisen tegen het idee van een dienstverlenende overheid die als schild voor de zwakken dient. Toch kunnen wij ze steunen, als het ervoor zorgt dat we iedereen die het echt nodig heeft ook in de toekomst kunnen blijven helpen.’