Voor iedereen een plek in Deventer

Voor iedereen in Deventer zou een plek moeten zijn waar je een menswaardig bestaan kunt leiden. Ook voor diegenen voor wie het leven even teveel tegenslagen heeft gekend. Een eigen stek waar je tot rust kunt komen en kunt werken aan jezelf. Met de zekerheid van verblijf, de rust van een prikkelarme omgeving en perspectief op herstel. Te veel mensen, ook in Deventer, vallen nu tussen wal en schip. Zorg blijft uit, overlast neemt toe. Het wordt tijd voor een rigoureus andere, menselijke en pragmatische aanpak, bepleiten VVD-raadsleden Eva Sipman en Roderic Rosenkamp.

Doorbreken

Het is ronduit een gotspe dat in een van de welvarendste landen ter wereld vele tienduizenden dak- en thuislozen zijn. Natuurlijk is er een heel klein groepje romantische clochards en vagebonden, maar het overgrote deel van deze groep kiest uitdrukkelijk niet voor zo’n bestaan. Slachtoffer van hun eigen vergissingen, kwade opzet van anderen, geestelijke gesteldheid, verslaving, botte pech en vaak een combinatie van factoren. Juist vanwege de complexiteit van problemen en de overregulering in ons zorgstelsel worden deze mensen niet of met heel weinig uitzicht op verbetering van hun situatie geholpen. Het wordt tijd dit te doorbreken. Te beginnen in ons eigen Deventer

Tussen wal en schip

Nog te vaak lopen mensen met meerdere problemen, zoals bijvoorbeeld en psychische problematiek en een verslaving en misschien ook nog schulden, vast in ons zorgsysteem. Met alle gevolgen van dien. Hoe langer passende hulp en behandeling uitblijft hoe groter en complexer de problematiek wordt. Het zou zo mooi zijn als we nu eens los van financiële potjes kijken naar wat is voor deze personen het beste. Hoe zorgen we dat deze mensen weer zo goed mogelijk meedraaien in onze maatschappij. Dat vraagt om een multidisciplinaire aanpak, waarbij opvang, behandeling en ondersteuning hand in hand gaan.

Overlast

Het is een gegeven dat opvang en huisvesting voor kwetsbare groepen overlast veroorzaakt. De discussie die momenteel speelt over de opvang aan de Polstraat in de Deventer binnenstad maakt duidelijk dat draagvlak onder omwonenden broos is. Daarnaast draagt een opvang middenin het centrum niet bij aan de aantrekkelijkheid van de stad. Belangen van bewoners en ondernemers moeten ook worden meegewogen. Daarom ligt het voor de hand een locatie in de periferie te zoeken.

Zorgboulevard

Er ligt een prachtig masterplan klaar voor de Rielerenk en Brinkgreven. In dit gebied vind je zowel medische als psychiatrische zorg. Niet voor niets is de ambitie een Zorgboulevard van dit gebied te maken. Het is een prachtige, groene omgeving, rustig en prikkelarm. Een prima locatie om én vanuit alle disciplines zorg, hulp en ondersteuning te krijgen én letterlijk en figuurlijk afstand te nemen van je oude leven.

Paviljoen in het park

Wij stellen ons zelfstandige woonruimtes in paviljoenen in het park Brinkgreven voor. Voor iedere gast een eigen plek. Je eigen woninkje, waar je – ieder op haar eigen tempo en naar vermogen – de draad van een normaal leven oppakt. Ondersteuning en zorg krijgt, die je nodig hebt. Ondersteuning en zorg die meebeweegt met de behoeften van de gast. En waar je, als je daar aan toe bent, met de juiste begeleiding de weg terugvindt naar een plek buiten het terrein.

Maatschappelijke baten

Natuurlijk zijn wij van de VVD niet naïef. Een menselijke en pragmatische oplossing waar wij voor pleiten, kost geld. Door deze oplossing niet vanuit kosten, maar vanuit maatschappelijke baten te bekijken, komen we tot een werkbare financiering. Want wie hebben er baat bij deze vorm van opvang? Denk aan woningbouwcorporaties, onze inwoners, de ondernemers, de politie, toezichthouders en handhavers, de zorgpartners en de overkoepelende regio. Vanuit de volle breedte van maatschappelijke baten, kan een menselijke en pragmatische oplossing voor echt iedereen vast gefinancierd worden. Wij gaan hier graag het gesprek met een ieder over aan.