Topicus: Rode loper uit met respect voor binnenstad

IT-bedrijf Topicus heeft grootse plannen voor een campus rondom de Keizerstraat en Brinkpoortstraat: een complex aan gebouwen waar wordt gewerkt, geleerd en gewoond. De VVD is natuurlijk voorstander van een hoogwaardige werkgever die zich zo aan Deventer wil committeren. Tegelijkertijd houden we oog en oor voor de zorgen van omwonenden. Ook aan de schoonheid van de stad zijn we verplicht een zorgvuldig besluit te nemen.

Fractievoorzitter Daaf Ledeboer: ‘We hebben daarom voorgesteld om tot een verdere uitwerking van de plannen te komen. Zo krijgt iedereen letterlijk een veel beter beeld waar we ja of nee kunnen zeggen. Het is fijn dit voorstel breed is omarmd en we zien uit naar de uitwerkingen.’
 
‘Het is ons een lief ding om deze werkgever voor Deventer te behouden’, zegt Ledeboer. ‘Juist met deze tussenstap houden we de vaart erin. Ondanks de waardering van Topicus voor onze stad en andersom, zijn er ook zorgen. Vanuit omwonenden en diverse belangengroepen. Een meer concrete voorstelling van zaken helpt om mensen over de streep te trekken. Een eventueel vertrek van Topicus zou een mokerslag van onze ambities. We moeten alles op alles zetten om – met respect voor onze binnenstad en na een zorgvuldig proces – de Stadscampus van Topicus mogelijk te maken.’