Toekomst windmolens onzeker door roofvogel

De provincie Gelderland heeft recent voor de komende jaren een streep gezet door de windmolens op de Veluwe. Uit ecologisch onderzoek blijkt dat de windmolens gevolgen kunnen hebben voor de populatie van de Wespendief, een zeldzame roofvogel. VVD raadslid Harm Korendijk: “Ook hier in Deventer zit de Wespendief. Ik heb daarom vragen gesteld aan het college welke gevolgen dit rapport heeft voor de zoekgebieden voor windmolens in Deventer.”

Volgens Korendijk is het belangrijk dat er eerst duidelijkheid komt over het leefgebied van de Wespendief in Deventer. “Het college zou er goed aan doen om eerst de gevolgen van dit rapport in kaart te brengen, voordat ze verder gaan met de zoekgebieden voor windmolens. Het kan niet zo zijn dat we nu doorgaan, om over een paar jaar te concluderen dat de vergunning voor de windmolens niet rond kan komen door de zeldzame roofvogel.”

Dat onderzoek naar het leefgebied van de vogels moet er volgens de duurzaamheidswoordvoerder snel komen. “Het is in Deventer goed gebruik om voorafgaand aan projecten ecologisch onderzoek te doen. Ik denk dan ook dat het belangrijk is dat we nu direct beginnen met een uitgebreid ecologisch onderzoek rondom de zoekgebieden, te beginnen bij Colmschate.”  Volgens Korendijk hoeft dat onderzoek zich niet alleen te beperken tot de Wespendief maar moet het zich ook richten op andere zeldzame diersoorten. “Zo zijn er ook tal van zeldzame vleermuizensoorten die mogelijk in Deventer leven.”

Namens de VVD fractie heeft Korendijk vragen gesteld aan het college. “We zijn het aan onze inwoners verplicht om hier duidelijkheid over te scheppen. Mensen maken zich terecht zorgen over hun eigen leefomgeving. Niet alleen als het gaat om slagschaduw of geluid, maar ook als het gaat om de gevolgen voor de natuur. Dat moet dus wel heel goed in beeld zijn, voordat de gemeente verder gaat met de zoekgebieden.”