Cultuurgeld naar cultuur en makers

Het kabinet heeft ruim 2 miljoen euro beschikbaar gesteld om de cultuursector en makers in Deventer te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Helaas was het College voornemens dit geld aan andere zaken uit te geven. Een breed gesteunde motie van de VVD maakt daar korte metten mee.

‘Het behoeft geen betoog dat cultuur van onschatbare waarde is voor Deventer’, licht VVD-raadslid Bas Donkers toe, ‘of het nu gaat om grote evenementen, kleine culturele activiteiten in buurt of dorp, onze Schouwburg, het Burgerweeshuis of vernieuwende partijen als Podium De Hip: cultuur geeft onze gemeente kleur. In de volle breedte zorgt cultuur voor een levendig Deventer, voor bezoekers, voor volle hotels en uitpuilende terrassen.’

De VVD-fractie was daarom onaangenaam verrast door het voornemen van het College om de extra middelen die door Den Haag beschikbaar zijn gesteld niet in cultuur te steken. ‘Oneerlijk en niet uit te leggen’, meent Donkers, ‘vooral als je ziet hoe hard met name cultuurmakers, nieuwe aanbieders, artiesten en technici zijn geraakt, is het vreemd dit geld zo maar voor iets anders te gebruiken.’

Samen met D66, GroenLinks en de PvdA is daarom een motie gemaakt die oproept het extra cultuurgeld daar ook daadwerkelijk voor te gebruiken. Donkers daarover: ‘Zodra het enigszins kan, wil ik dat Deventer een vliegende start kan maken met geweldige evenementen, activiteiten en een bruisend programma. Direct knallen weer, daarvoor is dit geld nodig.’