Onderzoek naar BAD noodzaak

Begin dit jaar werd Deventer opgeschikt door de schorsing van het BAD (Budget Adviesbureau Deventer). Het BAD treedt onder andere op als bewindvoerder van inwoners met complexe financiële problemen. Op aandringen van de VVD vindt binnenkort verder onderzoek plaats naar deze affaire.

‘Als je als inwoner je financiën uit handen moet geven, dan vereist dat een groot vertrouwen in je bewindvoerder’, zegt raadslid Eva Sipman, ‘zeker als een gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die taak op zich neemt, moet je daar blind van op aan kunnen. Ik ben enorm geschrokken van de schorsing die door de Rechtbank is opgelegd aan het BAD. Maar dat is natuurlijk nog niets in vergelijking met de stress, paniek en nadelen die cliënten hebben ervaren door dit vonnis.’

Onafhankelijk onderzoek naar het BAD moet inzichtelijk maken wat er mis is gegaan. ‘Van fouten kun je leren’, vindt Sipman, ‘daarom is dit onderzoek nodig. Wat is er mis gegaan, wie zijn daarvoor verantwoordelijk en hoe voorkomen we dit? Vooropgesteld, het handelen van de overheid moet boven elke twijfel verheven zijn. En al helemaal in gevallen waar burgers zo afhankelijk van de overheid zijn.’

De motie voor het onderzoek stelde Sipman op in goede samenwerking met Deventer Sociaal en de PvdA. Inmiddels zegden meerdere partijen hun steun toe. Sipman is tevreden met het resultaat: ‘Onderzoek levert waardevolle lessen op voor de toekomst. Ik verwacht dat we deze lessen kunnen betrekken bij het beste beleid voor onze inwoners.’