Motie in Tweede Kamer voor Woondeal Zwolle-Deventer.

De woningnood is hoog in Nederland. We moeten daarom 150.000 huizen bouwen in Oost-NL. "Ik heb gepleit voor een Woonakkoord Oost," aldus Daniël Koerhuis. "De minister heeft op basis van dit akkoord al een Woondeal Arnhem-Nijmegen gesloten. Ik dien vandaag een motie in voor een Woondeal Zwolle-Deventer."

De Gemeenteraad van Deventer heeft vorige zomer ook al een VVD motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen om in overleg te treden met Zwolle en de provincie Overijssel om te onderzoeken hoe een gezamenlijke woondeal voor de regio gerealiseerd kan worden, en om aan de minister en de Tweede Kamer kenbaar te maken dat Deventer behoefte heeft aan zo'n woondeal. 

 

In een interview met RTV Oost legt VVD-kamerlid Daniel Koerhuis uit dat een woondeal inhoudt dat een regio afspraken met de minister maakt over woningbouw. “Niet alleen de plek en de aantallen woningen staan omschreven in zo’n deal, maar ook afspraken over infrastructuur, woonvoorzieningen, natuurcompensatie en een financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk worden in de overeenkomst vastgelegd.” 


Deventer fractie-woordvoerder Bas Donkers meent dat dat deze landelijke motie kan bijdragen aan het serieus aanpakken van de woningnood in Deventer en stelt: We hebben de komende jaren 11.000 huizen nodig in onze gemeente. Hij roept daarbij de andere raadsleden in de Raad met een landelijke partij op, om nu hun Kamerleden op te roepen deze motie te steunen.