Windmolens: geen draagvlak, geen akkoord

De komende weken buigt de Deventer politiek zich over de windverkenning. Dit plan bevat zoekgebieden waar mogelijk windturbines komen te staan. Colmschate-Zuid en De Bannink lijken de meest voor de hand liggende locaties. ‘De VVD is mordicus tegen deze plannen’, zegt raadslid Harm Korendijk, ‘de impact op onze inwoners, natuur en landschap is te groot en het draagvlak te klein.’

Massaal verzet


Het verzet van inwoners tegen de windturbines neemt hand over hand toe. Niet ten onrechte, vindt Korendijk. ‘Ondanks alle goede bedoelingen is de gemeente er niet geslaagd om draagvlak te creëren onder omwonenden. Dat kun je afdoen als NIMBY-gedrag en je inwoners hekelen, maar bewoners hebben het volste recht om dit niet te willen. Afgelopen weekend heb ik met eigen ogen en oren kunnen zien en horen hoe teleurgesteld en boos de bewoners zijn. En de komende weken komen bijna honderd mensen inspreken bij de raad. Daar mogen ook het College en die paar voorstanders niet doof voor zijn.’


Gezondheid belangrijker


Korendijk wil dat er eerst meer onderzoek komt naar de gezondheidseffecten van deze enorme windturbines op de gezondheid van mensen. Zeker in Colmschate komen de molens op korte afstand van honderden huizen te staan. ‘Een aantal gemeenten in Overijssel heeft al afgedwongen om plannen in de ijskast te zetten, totdat hierover duidelijkheid is’, weet Korendijk, ‘uitstekend als Deventer daarom ook een pas op de plaats maakt. Met de gezondheid van mensen moeten we geen onverantwoorde risico’s lopen.’

Bescherm natuur

De VVD maakt zich ook zorgen over de impact van de windturbines op plant en dier. ‘Molens van ruim 200 meter hoog zijn natuurlijk van invloed op de natuur’, licht Korendijk toe, ‘het is amper uit te leggen dat we enerzijds miljoenen steken in het verbeteren van de leefmilieus van bedreigde en kwetsbare dier- en plantensoorten, maar anderzijds die habitats vernietigen met het plaatsen van deze molens. Ook hierover willen we echt meer duidelijkheid hebben, voordat we überhaupt tot een gedegen besluit kunnen komen.

Hoe verder?


Voor de VVD is het helder: voor de windturbines in Colmschate en op De Bannink is het draagvlak te dun. ‘Dan zit er maar één ding op’, concludeert Korendijk, ‘terug naar de tekentafel. Ook wij omarmen de duurzaamheidsambities, maar niet ten koste van alles. En zeker niet waar de gezondheid en de natuur zo nadrukkelijk op het spel staan.’