Ruim baan voor Burgerweeshuis

Ook een poppodium draagt bij aan de bruisende stad die wij willen zijn. Voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Hoe sfeervol het Burgerweeshuis aan de Bagijnenstraat dan ook zijn mag: het is te klein, te oud en te gehorig. Een verhuizing is noodzakelijk.

De VVD schaart zich achter het tijdspad dat het College schetst. We zijn blij dat er stappen worden gezet. Maar er mag meer vaart in komen. Daarom steunt de VVD de motie om een nieuw onderkomen voor het poppodium op het voorportaal te plaatsen.

Het amendement en de andere motie steunen wij niet. Met een reservering van 2 miljoen zijn we geen stap dichter bij realisatie. Wel wekken we veel valse hoop. En met de motie gaan we totaal voorbij aan de rol die het Burgerweeshuis zelf speelt. Het Burger is prima in staat om daar zelf invulling te geven. De VVD moedigt het Burgerweeshuis hierbij aan om met een geweldig plan te komen.