Eerbetoon aan Molukse Militairen

Precies 70 jaar geleden kwamen de eerste Molukkers aan in Nederland. Veelal militairen uit de KNIL en hun gezinnen. De wijze waarop Nederland is omgegaan met deze groep mensen is een treurig hoofdstuk uit onze geschiedenis. VVD Deventer omarmt daarom de wens van Molukse Deventenaren voor eerbetoon aan de Molukse militairen en hun echtgenotes.

‘Wie zich enigszins verdiept in dit onderwerp voelt het ongemak’, verklaart VVD raadslid Roderic Rosenkamp, ‘zeventig jaar na dato heeft Nederland nog steeds iets goed te maken richting de Molukse gemeenschap. Ook als gemeente kunnen we hierin iets betekenen. Bijvoorbeeld door te kijken of de graven van de Molukse militairen een speciale, historische status te geven.’

De motie van Rosenkamp werd met brede steun aangenomen door de gemeenteraad. ‘Het is fijn dat het College voortvarend de gesprekken met de Molukse gemeenschap aangaat. Het zou mooi zijn als de motie breder wordt uitgevoerd. Dat er ook gekeken wordt naar de wensen vanuit de Indische gemeenschap, die eveneens op zoek is naar eerherstel.’