Jaag sekswerkers niet de illegaliteit in

De gemeente heeft de plicht ervoor te zorgen dat sekswerkers veilig aan de slag kunnen. Dat moet er alleen niet toe leiden dat ze de illegaliteit in worden gejaagd, zegt VVD-raadslid Eva Sipman.

Als je naar de cijfers kijkt, zegt Sipman, dan is er in Nederland heel wat mis: ‘Maar dan gaat het om het aantal meldingen. Over illegale prostitutie, waarbij veel te snel wordt aangenomen dat het dan wel om mensenhandel zal gaan. Dat is veel te kort door de bocht. Let wel, in Nederland is sekswerk legaal. We leggen alleen dusdanig veel regels op dat een goede bedrijfsvoering heel ingewikkeld wordt.’

‘Het begint er bijvoorbeeld al mee dat sekswerkers moeilijk aan een zakelijke bankrekening kunnen komen, om maar te zwijgen over het krijgen van een vergunning om je bedrijf ook daadwerkelijk ergens te vestigen. Als iemand dan maar zonder vergunning aan de slag wordt dat ten onrechte meteen maar tot illegale prostitutie gerekend.’

Een goed beeld krijgen wordt daardoor lastig, ook doordat sekswerkers zich regelmatig verplaatsen, hun diensten nu eens hier aanbieden en dan weer daar. ‘De politie jaagt op advertenties, waardoor sekswerkers die zelf voor het vak hebben gekozen zich in het nauw gedrongen voelen, uit hun huurhuis kunnen worden gezet en geen hypotheek krijgen, en ook nog een boete van tienduizenden euro’s aan de broek krijgen.’

Het effect is precies wat je niet zou moeten willen: ‘Je drijft ze verder het onzichtbare circuit in. Dan wordt het risico op mensenhandel en uitbuiting veel en veel groter. Terwijl het oorspronkelijk niet om kwetsbare mensen gaat. Integendeel.’

‘Sekswerk niet meer als crimineel behandelen is de oplossing, maar kent veel tegenwerking’, zegt Sipman, ‘ook doordat er in ons land een enorme uitstapindustrie bestaat, vaak met de Bijbel in de hand, met minimaal resultaat. Wie wil stoppen wordt meteen bestempeld als slachtoffer. Seks gaat om instemming, om vrije keuze. Geef sekswerkers die daar zelf voor kiezen een vergunning. Haal ze uit de strafwet. Pas dan kunnen we mensenhandel en andere uitwassen echt serieus aanpakken.’