Subsidie voor flexwoningen zeer welkom

VVD Deventer is blij met de subsidie die onze gemeente krijgt voor het bouwen van zogenaamde flexwoningen. Dit type woningen kan op korte termijn verlichting brengen op de overspannen woningmarkt in Deventer. Met de rijkssubsidie van 1 miljoen euro kunnen plannen versneld tot uitvoering komen.

Raadslid Bas Donkers maakt zich namens de VVD hiervoor al jaren hard. ‘Goed nieuws voor iedereen die nu klem zit’, meent Donkers. ‘Het is natuurlijk geen permanente oplossing, maar we kunnen nu de meest kwetsbare mensen vooruit helpen. Denk aan statushouders, thuisloze jongeren, arbeidsmigranten of mensen die na een ingrijpende gebeurtenis op straat dreigen te belanden.’

De VVD blijft zich inzetten voor de vlotte bouw van betaalbare woningen. ‘We hebben de komende jaren tenminste 10.000 woningen te bouwen’, licht Donkers toe, ‘dat wordt de uitdaging de volgende bestuursperiode. Waar gaan die komen, voor wie gaan we bouwen en wat betekent dat bijvoorbeeld voor de bereikbaarheid binnen Deventer? Een complexe opgave, waarbij we niet over één nacht ijs kunnen gaan. Flexwoningen bieden in de tussentijd soelaas en we zijn daarom opgetogen met de extra subsidie.’