Noodopvang asielzoekers maximaal een half jaar

Leegstaand schoolgebouw Wittenstein wordt gebruikt als noodopvang voor asielzoekers. VVD Deventer heeft begrip voor de onrust die dit onder omwonenden veroorzaakt. Daarop zijn schriftelijke vragen gesteld. De antwoorden stellen gerust: de locatie is maximaal 6 maanden in gebruik en tegen eventuele overlast wordt hard opgetreden.


‘Ik hecht er op de eerste plaats waarde aan om de gemeente te complimenteren’, zegt VVD raadslid Roderic Rosenkamp. ‘Het is goed dat Deventer zijn verantwoordelijkheid neemt. Er is een gigantisch tekort aan opvangplekken. Het past bij onze gastvrije Hanzestad om mee te helpen dit probleem op te lossen.’
Tegelijkertijd heeft Rosenkamp begrip voor de onrust in de buurt. ‘Veel omwonenden voelen zich overvallen en voor voldongen feiten gesteld. En daarin hebben ze gelijk. Er wordt best veel van Borgele gevraagd. Dan is het terecht dat de Gemeente Deventer zijn afspraken nakomt. Ik heb daarom vragen gesteld en de antwoorden bieden extra duidelijkheid. Een aantal jaren geleden zijn iets verderop in de Aupingfabriek tijdelijk asielzoekers opgevangen. Dat is prima verlopen. Ik heb daarom goede hoop dat dit ook gaat gelden voor Wittenstein.’


In antwoord op de vragen van Rosenkamp laat het College helder weten dat de noodopvang tijdelijk van aard is. Maximaal 6 maanden wordt noodopvang toegestaan. Er zijn geen andere locaties binnen de gemeente in beeld als vervangende plek na dit half jaar. Eventuele overlastgevers worden direct van de noodlocatie verwijderd. Daarnaast wordt met Deventer organisaties en (buurt)bewoners gewerkt aan initiatieven zodat de asielzoekers volwaardig onderdeel uitmaken van onze samenleving.