Sport als aanjager voor wonen en voorzieningen in Bathmen

Sporten is belangrijk. Ik ben daarom blij dat we in Bathmen een mooie nieuwe sportvoorziening gaan bouwen. Een sportvoorziening die ruimte biedt voor sport in Bathmen in de toekomst. Het kan gezien worden als een upgrade van de voorzieningen die past bij de visie die de VVD heeft op de woningbouwopgave en het voorzieningenniveau in de dorpen.

We kiezen als VVD graag voor een duurzame variant. Niet alleen de variant die lang meegaat en flexibiliteit biedt voor toekomstige groei, maar ook een variant die erg energiezuinig gebouwd wordt. Dit kost bij het bouwen misschien iets meer geld, maar zorgt voor lagere energielasten voor de gemeente en de sportclubs in Bathmen. Dit past bij de visie van de VVD op gezonde gemeentefinanciƫn. Daarnaast geven we vorm aan de energietransitie door besparing en isolatie in plaats van hoge windmolens in de omgeving van Bathmen.