VVD en GroenLinks zetten plannen voor verkabeling door

Diepenveen en Colmschate-Noord staan er vol mee. Hoogspanningsmasten van tientallen meters hoog. Boven speelplekken, over tuinen en dwars door landerijen. Het is velen een doorn in het oog. En het verhindert bouw in de nabijheid. Nadat plannen voor het ondergronds brengen van de kabels sneuvelden, doen VVD Deventer en GroenLinks een nieuwe poging.

‘Het zogenaamd verkabelen, waarbij de huidige hoogspanningskabels vervangen worden door ondergrondse kabels, is een fantastische oplossing’, vindt VVD-raadslid Bas Donkers, ‘dat is niet alleen een heel stuk mooier, maar biedt ook mogelijkheden voor de bouw. Elektriciteitsmasten belemmeren nieuwbouw. Door ze ondergronds te brengen, ontstaat meer ruimte. Bijvoorbeeld voor woningbouw, voorzieningen of de aanleg van parken.’

Het verkabelen is een prijzige operatie. Gelukkig nemen de provincie Overijssel en netbeheerder Tennet het grootste deel van de kosten op zich. De eigen bijdrage van de Gemeente Deventer is slechts 10%. Ondanks een vurig pleidooi van omwonenden uit Diepenveen en de noordkant van Colmschate wil het College niet over de brug komen.

‘Een gemiste kans’, vindt Donkers, ‘maar Tjeerd van der Meulen van GroenLinks en ik laten het er niet bij zitten. Daarom hebben we een initiatiefvoorstel gemaakt. Door de inkomsten uit toekomstige ontwikkelingen, zoals woningbouw, te betrekken bij het plan voor verkabeling, ontstaat een zeer haalbaar plan. Want hoogspanningskabels passen echt niet meer in en nabij woonwijken.’