Extra parkeerplekken met laadpalen in strijd tegen parkeerdruk


Steeds meer Deventenaren rijden elektrisch en dat aantal zal de komende jaren alleen maar groeien. Logisch dus dat er steeds meer laadpalen komen. Dat vindt VVD Deventer dus een goede zaak. Minder te spreken zijn we over de uitvoering. Op twee belangrijke punten dient de fractie daarom een amendement in.

‘Vooropgesteld zijn we blij dat de gemeente Deventer eindelijk werk maakt van voldoende laadpalen’, licht raadsopvolger Denis Damoiseaux toe, ‘elektrisch rijden is minder milieubelastend en draagt bij aan een betere luchtkwaliteit. Maar we vinden het onwenselijk dat in dit plan laadplekken ten koste gaan van de normale parkeerplekken. De parkeerdruk is in veel Deventer wijken al enorm. Dan is het eigenlijk van de zotte om zo’n claim te leggen op de schaarse parkeerplekken. We willen daarom dat er serieus gekeken wordt om ook nieuwe parkeerplaatsen met laadpalen aan te leggen.’

‘Juist vanwege de hoge parkeerdruk maken veel mensen zich druk over de komst van laadpalen’, weet Damoiseaux, ‘je wilt in dat geval dat mensen vooraf goed geïnformeerd zijn. Dat gebeurt in deze visie in onvoldoende mate. Daarom willen we daar verbetering in brengen. Als het aan ons ligt worden mensen voortaan op tijd en actief geïnformeerd met een brief. Wel zo netjes en zo’n brief kan een hoop onrust in de straat tegengaan.’

Het amendement wordt behandeld tijdens de raadsvergadering van woensdag 25 mei. Het is opgesteld samen met de fractie van de ChristenUnie en mede-ingediend door de SP.