Reactie op bestuursakkoord: Belofte maakt schuld

Op woensdag 22 juni is het nieuwe college van B&W geïnstalleerd in Deventer. Het College gaat de komende jaren het coalitieakkoord van Gemeentebelang, PvdA, D66 en CDA uitvoeren. Het akkoord bevat veel punten waar ook VVD Deventer zich in kan vinden. Hiermee wordt ruimte geschept voor een vruchtbare samenwerking met de raad. ‘Maar belofte maakt schuld’, waarschuwt VVD-fractievoorzitter Bas Donkers.

‘Vooropgesteld, ik ben aangenaam verrast dat veel van onze standpunten een plek hebben gekregen in het nieuwe coalitieakkoord’, licht Donkers toe, ‘een rem op windmolens en zonneparken, onderzoek naar nascheiding, ruimte voor extra woningen, forse investeringen in infrastructuur en uitzicht op een derde IJsselbrug zijn inmiddels klassieke VVD-standpunten. Op papier ziet het er goed uit. Het is voor het vertrouwen in de politiek en het College funest als daarvan afgeweken wordt. We zullen het College en de coalitiepartijen hierop scherp houden.’

‘Toch is dit niet het akkoord dat wij als VVD Deventer geschreven hadden’, zegt Donkers, ‘want wij missen vooral een visie. Waar willen we als gemeente staan, waar gaan we naartoe? Welke doelen en ambities hebben we en wat gaan we doen om die te bereiken? Dit coalitieakkoord is een voorzetting van de afgelopen acht jaar. Echte keuzes worden niet gemaakt, een ambitie ontbreekt. Wat rest is een opsomming van hele en halve plannen met weinig samenhang. We kabbelen als Deventer een beetje voort, maar missen zo de stroomversnelling die wij als VVD voor ogen hebben.’

Vanuit de oppositie wil VVD Deventer de komende jaren het College niet alleen scherp volgen, maar ook zo veel mogelijk invloed uitoefenen. Donkers: ‘Er liggen forse opgaven. Denk aan de leefbaarheid in veel wijken, de aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen en de vanzelfsprekendheid om te kunnen zijn wie je bent. Daarbij zien we de donkere wolken van recessie en inflatie met rasse schreden op ons afkomen. Het zou buitengewoon onverstandig zijn om nu geld te verjubelen aan onrendabele prestigeprojecten en bodemloze putten. Wij steken onze hand uit naar de coalitie en laten ons graag overtuigen van verstandige voornemens. Ik hoop van harte dat men ook oog en oor heeft voor onze plannen. Namens de VVD feliciteer ik alle wethouders met hun benoeming en wens hen alle succes en wijsheid toe. Wij verheugen ons op een succesvolle samenwerking.’