Veilig van a naar b in Colmschate

Na de herinrichting van de fiets- en voetpaden in Colmschate-Zuid blijkt helaas dat de verkeersveiligheid te wensen overlaat. Er doen zich met name rondom fietsende en lopende kinderen en jongeren onveilige situaties voor. VVD Deventer staat pal voor het veilig kunnen fietsen en lopen en dient daarom een voorstel in om de verkeersveiligheid in Colmschate-Zuid te verbeteren.

 

‘In Colmschate gaan elke dag honderden kinderen met de fiets naar school’, legt raadslid Wendy Schol uit, ‘en natuurlijk lopen ook veel kinderen, ouders en ouderen door de wijk. Helaas zien we het nu dagelijks bijna misgaan. Wachten op ongelukken is wel het domste dat we kunnen doen. Daarom roepen we de gemeente op om te kijken wat er gedaan kan worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Specifiek willen we aandacht voor de oversteek tussen de Braam en Klimoppad en de fiets- en voetgangerspaden bij het Dopheidepad en Roessinkspad. Want veilig van a naar b kunnen is van groot belang’.

 

Tijdens de raadsvergadering van 14 september  wordt de motie van de VVD behandeld. Daarin wordt opgeroepen onderzoek in te stellen naar het verbeteren van de veiligheid voor fietsers en voetgangers in Colmschate-Zuid. Voor mogelijke maatregelen moet in 2023 ruimte zijn in de begroting.