Grote zorgen om stikstofuitspraak


De fractie van VVD Deventer maakt zich grote zorgen over de impact van de stikstofuitspraak op inwoners en ondernemers. De Raad van State sprak zich eerder deze week uit dat de bouwvrijstelling stikstof niet voldoet aan het Europese natuurberschermingsrecht. Dat betekent dat de bouw van huizen, de aanleg van bedrijventerreinen en wegen in Deventer forse vertragingen oplopen. Fractieleden Wendy Schol en Bas Donkers dienden schriftelijke vragen in aan het College.


‘Er zitten duizenden mensen te springen om een woning in Deventer’, weet Schol, ‘en ook de vraag naar bedrijfsruimtes is enorm. Bouwen, bouwen, bouwen, is ons devies. Maar de mogelijke gevolgen van de uitspraak die de Raad van State deed, zijn alarmerend. Nog meer vertragingen in de bouw van nieuwe huizen, bedrijfspanden en de aanleg van wegen kunnen we ons niet permitteren. Dit is een dreun voor de ambities, dromen en wensen die we met elkaar hebben.’


De VVD wil graag weten of de precieze impact van de stikstofuitspraak in beeld is bij de gemeente. Donkers: ‘Het is zaak dat de gemeente het voortouw neemt in gesprekken met ontwikkelaars, corporaties en de bouwsector over de gevolgen én mogelijke oplossingen. We roepen het College op om lopende plannen versneld te toetsen en te beoordelen. En we willen horen welke mogelijkheden het College ziet om bouwprojecten die het slachtoffer zijn van de uitspraak te ondersteunen. Kortom, wij verwachten actie zodat de invloed van de stikstofuitspraak tot een minimum beperkt kan blijven.