Overlast minicamping beperkt

Voor boerderij ‘De Oorsprong’ zijn plannen om een minicamping te starten. Met het oog op overlast zijn omwonenden daarop tegen. VVD Deventer bracht daarom een voorstel in om eerst maatregelen te treffen tegen mogelijke overlast. Het amendement werd tijdens de raadsvergadering van 21 december 2022 met algemene stemmen aangenomen.

Raadsopvolger Denis Damoiseaux beet zich in het onderwerp vast. ‘Vooropgesteld, wij juichen ondernemerschap altijd toe’, zegt Damoiseaux, ‘voor een vitaal buitengebied is het van essentieel belangrijk dat ondernemers de ruimte krijgen. Maar we hebben ook graag oog voor de belangen van omwonenden. Ergens prettig kunnen leven gaat ons eveneens aan het hart.’

Daimoseaux: ‘Bij de behandeling aan de raadstafel werd duidelijk dat veel buren van de toekomstige camping zich zorgen maken over overlast. Met name rondom parkeren en stof. De weg naar de camping is onverhard. Bij droogte leidt dit tot stofwolken. We hebben de locatie daarom bezocht en goed gekeken naar de belangen van de initiatiefnemer en de buren.’

Een oplossing lag voor de hand: door de toegangsweg en parkeerplekken te verharden blijft overlast tot een minimum beperkt. ‘Ik heb een amendement voorbereid om dit te regelen’, legt Denis Damoiseaux uit, ‘en ik ben blij dat ons voorstel met steun van de hele raad is aangenomen. Zo maken we een mooie ontwikkeling in het buitengebied mogelijk en blijft het woongenot van omwonenden intact. Win-win dus.’