Verbazing om afvalcontroles


Verbazing om afvalcontroles

De gemeente Deventer is al enkele jaren ‘kampioen afval scheiden’, dankzij diftar. Helaas gaat diftar ook gepaard met stevige nadelen. Zoals gesjoemel met afval, illegale bijplaatsingen en afvaldump. Inmiddels neemt de gemeente maatregelen in de strijd tegen afvalproblematiek. De fractie van de VVD plaatst echter vraagtekens bij de plotselinge invoering van strenge afvalcontroles. 

 

‘Kijk, dat de gemeente controleert of iedereen zich aan de regels houdt, is natuurlijk prima’, vindt raadslid Eva Sipman, ‘maar de manier waarop is niet de onze. Zonder waarschuwing vooraf wordt je container niet geleegd. Erg onpraktisch zo vlak voor de feestdagen. Om over eventuele boetes nog maar te zwijgen. We willen graag weten welk effect het College met deze aanpak beoogt en wat de resultaten zijn. Daarover hebben we inmiddels vragen ingediend.’ 

 

‘In de raadsmededeling Afvalproblematiek staan gelukkig ook maatregelen aangekondigd waar wij als VVD wél enthousiast over zijn, zoals cameratoezicht op bekende overlastlocaties’, vult Sipman aan, ‘maar het belangrijkste is dat we niet blind zijn voor betere alternatieven dan het huidige diftar-systeem. Daarom willen we ook graag weten hoe het staat met het beloofde onderzoek naar na-scheiding.’