Burgerberaad kan waardevolle aanvulling zijn op lokale democratie

De gemeenteraad van Deventer nam eind januari met een grote meerderheid een motie aan die een zogenaamd burgerberaad mogelijk maakt. Met het burgerberaad denkt een representatieve groep inwoners mee met de gemeente. De fractie van de VVD Deventer stemde in met het voorstel, nadat een nadrukkelijke koppeling met het plaatsen van windmolens is losgelaten.

‘Het burgerberaad kan een waardevolle aanvulling zijn om de lokale democratie te versterken’, meent VVD-raadslid Wendy Schol, ‘de gevoelde kloof tussen burger en bestuur is groot. Dat is niet altijd terecht, maar als politicus voel ik me verantwoordelijk om die kloof te dichten. Het burgerberaad kan daarbij helpen. Door inwoners vooraf om hun mening te vragen, uit te dagen met oplossingen te komen en hun adviezen serieus te nemen.’

Schol is blij dat de nadrukkelijke koppeling tussen het burgerberaad en het onderwerp duurzaamheid van tafel is. ‘Er is lang gekoerst om het burgerberaad vooral in te zetten op onderwerpen als klimaat en energie. Ik denk dat het verstandig is dat we dit nieuwe instrument niet hebben laten kapen door één bepaalde groep inwoners met een vooropgezette agenda. Juist in een representatieve afvaardiging van Deventenaren en een open vorm van ideeënuitwisseling schuilen kansen voor het burgerberaad. Onze fractie is daarom blij dat het burgerberaad is teruggebracht naar zijn essentie: het betrekken van een zo breed mogelijk deel van onze Deventer samenleving om tot betere besluiten te komen.’