Verbazing over gang van zaken rond Athenaeumbibliotheek

De VVD is niet gerust op de toekomst van de Athenaeumbibliotheek in Deventer, één de oudste bibliotheken van het land. De zorgen zijn voor raadslid Lars Wuijster aanleiding om aan de bel te trekken bij het college van B en W. Dat schrijft De Stentor.

Burgemeester en wethouders willen dat Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek organisatorisch gaan samenwerken met het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle en de Openbare Bibliotheek Deventer. VVD-gemeenteraadslid Lars Wuijster verbaast zich erover dat nu al voor deze route lijkt te zijn gekozen. Hij maakt zich bovendien zorgen over de financiele gevolgen en over het mogelijk verloren gaan van de historie van Deventer.

De VVD-fractie heeft de volgende vragen aan het college gesteld:

1.         Waarom is er slechts één scenario beschreven en deelt het college de mening van de VVD-fractie dat er alternatieven zijn?

2.         Op welk moment wordt de gemeenteraad – anders dan door middel van een raadsmededeling - betrokken bij dit proces?

3.         Wat zijn de personele- en financiële consequenties van dit proces op korte en langere termijn?

4.         Is dit voorstel een verkapte bezuiniging?