Prominenten tegen plaatsing windmolens

De ondertekenaars zijn Jaap Starkenburg, Evert-Jan Eggink, Henk Hengeveld, Stichting Arsenaal-Mariakerk, Bernard Assink, Henk van Baalen, Karel Berghuijs, Heleen Boom, Jan Hein Brummelhuis, Reinhard Cromelin, Nico van de Gevel, Jaap van der Graaf, Anne-Lot Haag, Wytze de Jong, Emile Joolen, Peter Klein Sprokkelhorst, Martin Kleine Schaars, Harry Kleineschaars, Joop Reintjes, Marinus van Rhijn, Hans Röben, Henk Scharp, Jan Jozef Schoenmaker, Karoly Szekeres en Fons Ypma.

“Binnenkort gaat de gemeenteraad van Deventer besluiten over het plaatsen van windmolens aan de zuidoostzijde van Deventer. De plaatsing van windmolens is omstreden. De plannen gaan over windmolens van ruim 140 m hoog. Voor het aanzicht van Deventer, en voor veel bewoners van Deventer en omliggende plaatsen en voor aanliggende bedrijven, zullen de molens een steen des aanstoots zijn.

Deventer is een prachtige historische stad gelegen in een door de rivier de IJssel bepaalde omgeving.
De IJsselvallei kenmerkt zich door de slingerende loop van de rivier door een oneindig lijkend fraai en weelderig gelegen landschap. Of je door de IJsselvallei nu vanaf het noorden of vanaf het zuiden rijdt; de charme, de rust en de oneindigheid van het landschap zijn een weldaad. Hieraan wordt ernstige schade toegebracht door plaatsing van windmolens van 140 m hoog. Het doorzicht van het landschap wordt op een onaanvaardbare manier doorbroken. Een voorbeeld hiervan is reeds te zien in de bij Zutphen geplaatste windmolens.

Ook het bijzonder fraaie aanzicht van de oude stad Deventer als historisch centrum is in het geding. Het in de verte zien liggen van de historische oude stad Deventer met de fraaie Lebuïnustoren verschaft velen telkens weer trots en genot. Dat aanzicht zal in de toekomst moeten worden gedeeld met de beeltenis van dominant aanwezige, extreem hoge windmolens, die de horizon van de stad onherstelbaar vervuilen. Uit welke richting je Deventer ook benadert, vanaf elke kant zal het aanzicht van de stad gedomineerd en geschaad gaan worden.

Het is vreemd dat er momenteel diverse acties, ook vanuit de gemeente zelf, lopen om de stad Deventer er aantrekkelijker uit te laten zien. Denk hierbij aan het project “ruimte voor de rivier”, het verplaatsen van de boten van Scheers (“zodat ze het stadsgezicht niet verder ontsieren” was een van de terechte argumenten van B en W), de nieuwe verlaagde kade, en in de toekomst de terugkeer van de stadshaven. Allemaal ontwikkelingen die de aantrekkelijkheid van de stad moeten bevorderen. Haaks hierop staat het plan voor de realisatie van deze ontsierende windmolens. Dat is duidelijk een heel grote stap terug.

Minsten zo belangrijk is de constatering dat twee windmolens geen wezenlijke bijdrage leveren aan de oplossing van het energievraagstuk. De opbrengst is, gelet vooral ook op de matige windsterkten in de streek rond Deventer, minimaal. De kosten zijn, mede door te verwachten schadeclaims en procedures, hoog. Er zijn vele andere methoden om de voorgenomen investeringen in te zetten voor milieuvriendelijke activiteiten, zoals zonne-energie en woningisolatie. Daarnaast zal naar verwachting de komende jaren veel technologische vooruitgang worden geboekt op het terrein van energiebesparing en nieuwe energiebronnen. Wil de gemeente Deventer niettemin bijdragen aan energie door windmolens, dan wijzen wij op de mogelijkheid van het via aandelen deelnemen in windmolenparken in gebieden op land of in zee, waar het nuttig rendement van investeringen in windmolens vele malen hoger is.

Al met al gaat het hier naar onze mening om een project dat het predicaat ‘symboolpolitiek’ verdient. Ondergetekenden vragen de gemeenteraad van Deventer daarom dringend om niet in te stemmen met het voorstel met betrekking tot de voorgenomen plaatsing van windmolens.

Ondergetekenden vragen dit uit persoonlijke interesse en zorg om de kwaliteit van Deventer als aantrekkelijke stad om te wonen en te bezoeken, en zeker niet uit persoonlijk belang. Het gaat ons om het algemene belang en de bezorgdheid dat het unieke karakter van Deventer verloren dreigt te gaan.”