Met de rug tegen de muur

De VVD fractie doet een poging om de reorganisatie van het SAB en de atheneum bibliotheek te bespreken met het college voordat het afgehamerd wordt.

Afgelopen week ontving de gemeenteraad een mededeling over de reorganisatie van het SAB en de atheneum bibliotheek. Kern van het voorstel is dat het historische archief ondergebracht wordt bij het historische archief in Zwolle (blijft wel in Deventer) en dat de atheneum bibliotheek samengaat met de openbare bibliotheek.

Naast aanloopkosten voor het maken van deze plannen zal de gemeente Deventer jaarlijks meer dan één miljoen euro moeten bijdragen.

Over dit proces stelde de VVD al eerder schriftelijke vragen. We hadden kritiek op het trage reageren van het college op dit proces en het feit dat er maar één scenario voor de verandering was uitgewerkt.

De laatste keer dat de gemeenteraad over dit onderwerp sprak was op 8 april. Dit was een beeldvormende sessie waarin het college aangaf, dat het de verantwoordelijkheid van het college is om de Raad blijvend te informeren en betrekken. 

Dit voorstel is opgenomen in de begroting waarover de gemeenteraad op 11 november gaat spreken.

Omdat het onderdeel is van de begroting zal er waarschijnlijk weinig tijd voor zijn. Dit en omdat er geen alternatieven zijn om uit te kiezen, voelen we ons voor het blok gezet.

We willen dit belangrijke onderwerp nog bespreken met het college vóór de behandeling van de begroting en de stad gelegenheid te geven om in te spreken.

Het onderwerp verdient het!