Liberale waarden

De VVD is een liberale partij. Dat betekent dat wij een samenleving met zo veel mogelijk vrijheid voor mensen willen. Wij zitten in de politiek om dat te bereiken. Dat doen we als landelijke partij in Den Haag, op het provinciehuis in Zwolle en ook vanuit de raadzaal in het prachtige Deventer stadhuis.

 
De keuzes die wij maken, komen voort uit onze vijf liberale kernwaarden. Die waarden zijn voor ons cruciaal bij de grote politieke vraagstukken. Wij staan pal voor deze liberale kernwaarden. Wij staan pal voor een liberaal Deventer. Een Deventer waar je vrij, verantwoordelijk en verdraagzaam bent, waar we gelijkwaardig zijn aan elkaar en altijd streven naar sociale rechtvaardigheid voor iedereen.
 

Vrijheid
Ieder mens heeft recht op een zo groot mogelijke vrijheid. Dat betekent dat je je leven mag leiden zoals je dat zelf wilt. Vrijheid is onmisbaar om jezelf te ontwikkelen en het beste uit jezelf te halen. De persoonlijke vrijheid wordt daarom alleen begrensd als je de vrijheid van een ander schaadt. Daarnaast moeten we rekening houden met toekomstige generaties.
 

Verantwoordelijkheid
Wie vrij is om zijn eigen keuzes te maken, moet ook de gevolgen van die keuzes zelf dragen. Daarom zijn vrije mensen zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven. Als iemand zich niet kan redden, dan helpen we. Maar ook dan behouden mensen zo veel mogelijk de kans hun eigen keuzes te maken. Dat is namelijk een belangrijk deel van je waardigheid als mensen.
 
Verdraagzaamheid
Als je zelf van vrijheid geniet, gun je die vrijheid ook aan anderen. Daarom zijn we verdraagzaam naar anderen, ook als we hun keuzes niet begrijpen of het er niet mee eens zijn. Alleen als door die keuzes grenzen worden overschreden, grijpen we in. Zo kunnen we plezierig samenleven.
 
Sociale rechtvaardigheid
Iedereen verdient dezelfde kansen om zich te ontplooien. Vervolgens maken mensen zelf de keuzes in hun leven. Als er door die keuzes verschillen ontstaan, is dat niet erg. Maar het is onrechtvaardig als mensen op voorhand minder kansen krijgen. Daarom grijpen we in als dat dreigt te gebeuren.
 
Gelijkwaardigheid
Mensen zijn niet gelijk. We zijn allemaal uniek, en dus verschillend. Mensen zijn wel gelijkwaardig. Iedereen heeft dus evenveel recht op vrijheid en kansen, wat je geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie ook is. Discriminatie is onaanvaardbaar.