Leefbaarheid

We wonen allemaal graag in een wijk of dorp waar we ons thuis voelen. Een omgeving die groen, schoon en veilig is. Waar je trots op bent en waaraan je ook zelf een steentje bijdraagt om het mooi te houden. Het is geen geheim dat het onderhoud van de openbare ruimte tekort schiet. Hetzelfde geldt voor toezicht en handhaving op zaken die ons woonplezier vergallen, zoals zwerfafval, geluidsoverlast, hondenpoep, graffiti en vandalisme. Daar is meer geld voor nodig. Mensen in re-integratie- en participatietrajecten kunnen we daarbij goed gebruiken.

 
-Een fijne leefomgeving is een zaak van inwoners en gemeente samen.
-We willen de openbare ruimte verder vergroenen: dat is niet alleen mooi, maar zorgt voor een koelere en klimaatbestendige omgeving. We stimuleren initiateven die dit aanmoedigen.
-De VVD wil dat het niveau van onderhoud van groen en de openbare ruimte omhoog gaat.
-Er is meer toezicht en handhaving op ergernissen die het woongenot verpesten, zoals hondenpoep, graffiti, zwerfafval, vandalisme en geluidsoverlast en de boetes hiervoor gaan omhoog.
-We brengen de verrommeling in het straatbeeld een halt toe en halen alle onnodige of ontsierende borden, straatmeubilair en weginrichtingen weg.
-We maken gebruik van mensen in re-integratie- en werkgelegenheidstrajecten om de leefbaarheid te vergroten.
-Goede ideeën van inwoners om hun straat, buurt of dorp prettiger te maken, mogen altijd rekenen op medewerking van de gemeente.
We participeren met de woningbouwcorporaties in het mooier, prettiger en leefbaar maken van wijken en dorpen.
-Gemeente, politie, zorgverleners en corporaties trekken in een eerder stadium samen op in de strenge aanpak van overlastgevers.
-Zorg- en opvanglocaties die veel overlast met zich meebrengen, zoals de opvang van daklozen, drugsgebruikers of ernstig verwarde personen, horen niet thuis in woonwijken of de binnenstad. Dergelijke locaties passen goed op het terrein van Brinkgreven.