Een groener Deventer

Deventer is een prachtige groene gemeente. Met stadsparken, plantsoenen, lommerrijke lanen, bosschages en bossen. De VVD wil niet alleen dat dit zo blijft, maar ook verder wordt verbeterd. Bomen en struiken houden Deventer koeler tijdens hittegolven, zorgen voor een betere afwatering en zijn mooi om te zien. In parken ontmoeten we elkaar, wordt er gespeeld en gesport en genieten we van het groen. Voldoende en goed onderhouden groen is letterlijk en figuurlijk van meerwaarde. Bovendien spelen bomen een cruciale rol in het verminderen van Co2 en helpen dus in de strijd tegen de klimaatverandering.
 

-Het kappen van bomen doen we alleen als het echt niet anders kan. We zetten bij aanleg en onderhoud van wegen en wijken in op behoud van de aanwezige bomen.
-Bij nieuwe woningbouwprojecten is een vast percentage openbaar groen verplicht.
-Voor elke door de gemeente gekapte boom, planten we er minimaal twee terug.
-Als kap onvermijdelijk is, worden inwoners daar tijdig en volledig over geïnformeerd.
De beheerplannen voor plantsoenen en parken worden geactualiseerd en daarbij nodigen we de omwonenden en gebruikers van deze plekken uit om mee te denken.
-Bij de bestrijding van ziektes en plagen (eikenprocessierups) zetten we waar mogelijk milieuvriendelijke en ecologische methoden in.
-Het beheer van bermen wordt vriendelijk voor plant en dier. We maaien niet in het bloei- en broedseizoen.
-Elke wijk krijgt een natuurspeelbos(je) waar kinderen kunnen ravotten, hutten bouwen en verstoppertje spelen en spelenderwijs ervaren hoe fijn een groene omgeving is.
-In iedere Deventer straat horen boom en groen. De gemeente stimuleert initiatieven vanuit bewoners om dat te bereiken.