Duurzaamheid

Iedereen is ervan doordrongen dat klimaatverandering moet worden aangepakt. De manier waarop energie wordt opgewekt en verbruikt verandert. Op mondiaal, Europees en nationaal niveau. En ook de gemeente heeft hierin zijn aandeel te leveren. De afgelopen jaren heeft iedereen in Deventer ervaren hoe lastig dat kan zijn. Windturbines van ruim 200 meter hoog passen niet in ons coulisselandschap en evenmin in de nabijheid van buurten of dorpen. Industriële zonneparken zijn allesbehalve fraai en trekken een zware wissel op onze schaarse ruimte voor wonen, ondernemen en recreëren. VVD Deventer wil daarom ruimte bieden aan duurzame oplossingen die passen bij de schaal en het ritme van ons landschap. Daarbij biedt het thema duurzaamheid ook grote kansen voor innovatie, economische groei, de gezondheid en leefbaarheid van Deventer.

 
-Wij onderschrijven een energieneutraal Deventer in 2050.
Energiebesparing, door isolatie, verduurzaming en energiezuinige oplossingen, heeft op korte termijn het grootst mogelijke effect.
-Per wijk en dorp maken we een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Uitgangspunt is dat de totale woonlasten niet mogen toenemen.
-Woningen worden alleen gasvrij gemaakt als er betaalbare en goed werkende alternatieven voor zijn. Het gasnetwerk wordt behouden voor waterstof of groen gas in de toekomst.
-Het aanvragen van zonnecellen en laadpalen wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt.
-Het op grote schaal opwekken van energie uit zon en wind kan alleen op die plekken waar de impact op mens, landschap en natuur het kleinst is. Grootschalige windturbines in de buurt van wijken (Colmschate) en dorpen (Bathmen) zijn geen optie. 
-VVD Deventer is voorstander van kleinschalige en innovatieve vormen van schone energieopwekking.
-Deventer staat open voor experimenten met waterstof, kernenergie en andere vernieuwende vormen van schone energieopslag en –opwekking.
-Zonnepanelen op daken gaan altijd boven zonnepanelen op de grond. We stimuleren het benutten van bedrijfsdaken voor zonnepanelen.
De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. We voeren actief beleid om deze nieuwe sectoren te steunen.
De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en koopt producten en diensten lokaal, duurzaam en circulair in.
-Het weer kan extremer worden door klimaatverandering met hittegolven en hoosbuien. We bouwen in Deventer daarom klimaatadaptief en trekken op met het waterschap en de provincie voor de financiering daarvan.
-We vergroenen Deventer met kleine en grote groenstroken, perken, parken, plantsoenen en de aanplant van bomen.