Afval

De VVD wil een beter werkende aanpak voor afval. We zien dat het systeem van diftar gepaard gaat met veel negatieve bijwerkingen. Denk aan het dumpen van afval in de natuur, zwerfafval en het illegaal bijplaatsen van vuilnis. Daarnaast zien we in de cijfers dat ons gescheiden afval erg vervuild is. Dat komt omdat het voor veel mensen ingewikkeld is. Anderen sjoemelen bewust om kosten te voorkomen. Daarom wil de VVD toe naar een vorm van nascheiding: afval wordt ongescheiden ingezameld en in de afvalcentrale automatisch gescheiden. Efficiënter, goedkoper en eenvoudiger voor iedereen. Echter, dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Tot die tijd gaan we werken met een vast tarief, gebaseerd op de grootte van het huishouden en de diensten die je als inwoner afneemt.

 
-De VVD wil toe naar nascheiding: het scheiden van afval wordt centraal en geautomatiseerd gedaan. Efficiënter, goedkoper en gemakkelijker voor alle Deventenaren.
-Tot die tijd schaffen we diftar af. Alleen betalen voor je restafval levert te veel negatieve effecten op. Denk aan zwerfafval, illegaal bijplaatsen en dumpen in het buitengebied.
-De VVD is voorstander van een tarief zonder prijsprikkel. De hoogte van het tarief is afhankelijk van het aantal personen in je huishouden.
-De VVD wil dat je als inwoner kunt kiezen welke afvaldiensten je afneemt. Ondergrondse containers waar je zelf papier, textiel, glas, groen- en restafval afvoert zijn goedkoper dan het huis-aan-huis inzamelen en ophalen.
-We willen ‘slimme’ ondergrondse containers die signaleren wanneer ze vol zijn, zodat ze tijdig worden geleegd in de strijd tegen afvaldump.
-We stoppen met allerlei afvalexperimenten om het gedrag van mensen te beïnvloeden. De opbrengsten zijn nihil en de uitvoering duur.
-Iedereen die gebruikmaakt van het riool draagt bij aan de kosten voor aanleg, onderhoud en vervanging. Of je nu een huis huurt of een huis bezit.
Bij het aanleggen van rioolstelsels in nieuwe wijken worden regenwater en huishoudelijk afvalwater gescheiden. Zo stimuleren we hergebruik en verbruiken minder water.
-Kwijtschelding van bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en rioolheffing worden voortaan uit het minimabeleid bekostigd en komen niet rechtstreeks voor rekening van inwoners die (net iets) meer te besteden hebben.