Bereikbaarheid

Verkeer moet rijden, niet stilstaan. De zorg voor een goede, veilige bereikbaarheid is een van de belangrijke kerntaken van de gemeente. Een goede bereikbaarheid van Deventer is en blijft essentieel. Over de weg, het spoor of het water. Zeker met de wetenschap dat we de komende jaren 10.000 woningen extra bouwen in het achterhoofd. We willen graag veilig en vlot van a naar b kunnen binnen onze gemeente. Per auto, fiets, openbaar vervoer of lopend. We pakken knelpunten en flessenhalzen aan. Een goede doorstroming is goed voor de economie, het milieu en je humeur. Bovendien voorkomt het sluipverkeer.
 

-We onderstrepen het belang van een verbreding van het gehele traject van de A1 en trekken samen op met andere overheden en het bedrijfsleven in de lobby daarvoor.
-Samen met de provincie investeren we in de grotere verbindingswegen in en rondom Deventer. Ook om de bereikbaarheid van de dorpen en het buitengebied te verbeteren.
-We zetten in op slimme technieken om de doorstroming in de bebouwde kom te verbeteren. Denk aan dynamische rijstroken en het inrichten van een groene golf.
-Onze eerste prioriteit is de aanpak van de flessenhals Van Oldenielstraat – Henri Dunantlaan.
-We investeren in de verbreding van de rest van het Hanzetracé vanaf Van Oldenielstraat tot en met de Roland Holstlaan en onderzoeken een derde IJsselbrug. Het afwaarderen van De Welle als doorgaande weg is alleen dan mogelijk.
-Bij een calamiteit op de A1 ontstaat in Deventer een verkeersinfarct. Snelle en slimme inzet van verkeersregelaars en dynamische verwijsborden helpen dit voorkomen.
-De bereikbaarheid van Colmschate-Noord (Vijfhoek) is zeer kwetsbaar bij ongevallen en daar moet een oplossing voor komen, bijvoorbeeld door extra (nood)ontsluitingen aan te leggen.
-De verkeersveiligheid in woonwijken en rondom voorzieningen wordt verbeterd. Met een weginrichting die uitnodigt je aan de snelheid te houden, duidelijke rijrichtingen en bijvoorbeeld ‘kiss & ride’ zones bij scholen.
-We vervangen betegelde fietspaden door veilige en comfortabele ondergronden.
-We investeren in veilige en bereikbare fietsroutes van, naar en op de bedrijventerreinen.
-We gaan voortvarend aan de slag met het onderhoud en verbeteren van trottoirs en wandelroutes en doen dat natuurlijk met oog voor inclusiviteit.
-Samen met inwoners stellen we lijsten op van verkeersgevaarlijke plekken en maken direct werk van het aanpakken daarvan.
-Politie en toezicht gaan streng handhaven op basis van meldingen van bewoners over hardrijders en verkeershufters.
-Een goed functionerend netwerk van openbaar vervoer is belangrijk en moet betaalbaar zijn.
-Particuliere vervoersdiensten (denk aan platformen zoals Über) en shared mobility (leenvoertuigen en gedeelde auto’s) hebben de toekomst en vormen een waardevolle aanvulling op het ov en vervanging van het eigen vervoer.
-Om Deventer per spoor goed bereikbaar te houden, is verdubbeling van het traject tussen Zwolle en Deventer noodzakelijk.
-Om Station Deventer een belangrijke rol te geven als knooppunt, is uitbreiding met een vierde perron nodig.
-Een station in Bathmen is zeer wenselijk en een haalbare ambitie om het hele dorp een impuls te geven.