Parkeren

Een goede bereikbaarheid is één ding, je vervoermiddel daarnaast kwijt kunnen is een andere uitdaging. Zeker in een stad waar de ruimte schaars en dus duur is.

 
-Voor de VVD is de automobilist geen kassa op wielen. Opbrengsten uit parkeren en vergunningen komen louter ten goede aan het parkeren en de bereikbaarheid.
-Gehandicapten en mindervaliden moeten altijd dicht bij voorzieningen kunnen parkeren.
-Parkeren in en om de binnenstad doen bezoekers in garages. Bewoners bij voorkeur ook.
-Ontwikkelgebied De Kien (Handelskade, stationsomgeving) leent zich bij uitstek voor een grote (ondergrondse) parkeervoorziening
-De parkeerplaatsen aan de Melksterweide worden betaald parkeren en verdwijnen zodra een robuuste parkeervoorziening voor de binnenstad is gerealiseerd.
-We willen dat er nog beter en meer gebruik wordt gemaakt van het delen van actuele verkeers- en parkeerinformatie. Weginrichting en verwijsborden worden ‘smart’ om bezoekers naar een parkeerplek te begeleiden.
-Het parkeerbeleid in de binnenstad mag niet leiden tot het verschuiven van problemen naar de schilwijken. Alle wijken rondom het centrum kunnen daarom vergunningsgebied worden als bewoners dat willen. Huishoudens in deze wijken krijgen gratis parkeervergunningen en bezoekerspassen.
Bij de aanleg van nieuwbouwwijken hanteren we de parkeernorm en onderzoeken of die nog reëel is. We kunnen parkeerplaatsen eenvoudig bebouwen of vergroenen als het autogebruik in de toekomst afneemt.