Ruimte voor ondernemers

Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van Deventer. Als het goed gaat met onze lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Tel daar grote ondernemingen als Auping, Nefit en Nouryon, onderwijsinstellingen als Saxion en ROC Aventus, het Deventer Ziekenhuis, Topicus en ingenieursbureaus als Tauw en Witteveen+Bos bij op en Deventer heeft veel om trots op te zijn. De coronacrisis heeft organisaties en ondernemers echter hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. Juist daarom moeten we onze lokale economie stimuleren en ondernemers, klein en groot, blijven ondersteunen.

 
-We geven ruimte aan ondernemers en schaffen waar mogelijk regels af die dat belemmeren.
-We streven naar zo laag mogelijke lokale lasten voor alle ondernemers.
Deventer krijgt één loket voor alle zaken waar ondernemers mee te maken kunnen krijgen
-Het Ondernemershuis helpt ondernemende mensen op weg en steunt ZZP’ers en startende ondernemers met raad en daad. De VVD onderschrijft nut en noodzaak van het Ondernemershuis en maakt daar graag middelen voor vrij.
-Ook de haven is belangrijk voor de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van Deventer. Daarom blijven we investeren in de aantrekkelijkheid van de haven.
-De relatie tussen het gemeentebestuur, het MKB en de Deventer werkgevers gaat nog verder verbeteren met goed relatiebeheer en accountmanagers die wensen van ondernemers onder de aandacht brengen van de gemeente.
-We gaan meer investeren in het behouden van ondernemers voor Deventer als zij verhuizing naar een andere plaats overwegen.
-We gaan meer investeren in het verleiden van hoogwaardige en veelbelovende werkgevers tot vestiging in Deventer.
-De gemeente gaat meer doen sámen met bedrijven en andere organisaties. De Kien is daar een uitstekend voorbeeld van en kan rekenen op onze support.
-We wakkeren de (financiële) participatie van ondernemers in sportverenigingen, buurthuizen, scholen, speeltuinen en culturele instellingen aan.
-Toerisme wordt steeds belangrijker als economische pijler voor Deventer. We investeren daarom de komende jaren in het verder versterken van ons imago als toeristische trekpleister.