Een bruisende binnenstad

De Deventer binnenstad heeft alles. Een prachtig historisch centrum, een aantrekkelijk winkelbestand, gezellige restaurants en cafés, culturele voorzieningen, steeds meer woningen en dat alles omringd door rivier en plantsoen. Er is veel op trots op te zijn! Tegelijkertijd hebben we de dure plicht om de binnenstad verder te versterken.
 

*     De VVD vindt dat Deventer een plek op de UNESCO Werelderfgoedlijst waard is. Nieuwe bouwprojecten, renovaties en inrichting van de openbare ruimte passen bij de ambitie om dit te verwezenlijken.
*     We zijn zuinig op onze binnenstad. Ruimtelijke ontwikkelingen passen in schaal en materiaal bij het karakter van de stad.
*     We gaan investeren in De Welle en het verlaagde Wellepad. Op termijn maken we daarvan een boulevard waarin de auto te gast is.
*     In de binnenstad is het steeds normaler dat wonen, winkelen, werken en uitgaan gecombineerd worden. Bestemmingsplannen en visies gaan daar dus op worden aangepast.
*     We hebben aandacht voor het spanningsveld dat een groeiend aantal toeristen oplevert voor de leefbaarheid van het centrum. Het is verstandig om daar nu al het goede gesprek over te voeren en mogelijke maatregelen te verkennen. 
*     We gaan meer investeren in het aanpakken van overlastgevers en andere zaken die de binnenstad verpesten, zoals graffiti, showriders en vandalisme.
*     We spreken ProRail, Rijkswaterstaat en pandeigenaren aan op hun verantwoordelijkheid om Deventer mooi en schoon te houden.
*     In het Rijsterborgherpark en het Worpplantsoen kennen we twee prachtige stadsparken. De VVD wil blijven investeren in onderhoud, aantrekkelijkheid en veiligheid van deze plekken.