Cultuur en vrije tijd

Deventer heeft een rijk en divers aanbod van cultuur en amusement. Wij geloven dat veel culturele voorzieningen en organisaties grotendeels zelfvoorzienend kunnen zijn. Zeker als niet een groot deel van de subsidie moet worden besteed aan huisvesting. We waarderen daarom het cultureel vastgoed in gemeentelijk bezit af naar 0. Zo komt meer geld beschikbaar voor de programmering, voor makers, voor nieuwe toetreders en vernieuwing. Ook willen we buurten en wijken stimuleren meer te organiseren door aanmoedigingssubsidies ter beschikking te stellen voor muziekoptredens, uitvoeringen, exposities of workshops.
 

*     Deventer streeft een plek in de top 10 van best bezochte steden na.
*     Daarvoor past een goed gevuld programma aan grote evenementen, een rijk en gevarieerd aanbod van winkels en horeca, een aantal topmonumenten en culturele voorzieningen met allure.
*     We willen dat een groter deel van de cultuurgelden structureel terechtkomt bij makers en programmering in plaats van opgaat aan huren en organisaties.
*     Een groot deel van cultuursubsidies komt als huur terug naar de gemeente. We schrijven het cultureel vastgoed daarom af.
*     De VVD moedigt vernieuwing in de culturele sector aan door een structureel deel van de cultuurgelden open te stellen voor nieuwe aanbieders, evenementen en activiteiten.
*     Wij verwachten dat alle gesubsidieerde organisaties helder maken waaraan geld wordt besteed en welke resultaten dit oplevert. Organisaties die de afgesproken resultaten halen, krijgen voorrang bij een subsidieaanvraag.
*     De VVD is voorstander van multifunctioneel gebruik van culturele gebouwen en wisselende exposities in de stad, wijken en dorpen.
*     De grote culturele spelers gaan meer samenwerken met uiteindelijk één gezamenlijke front & backoffice voor administratie, ticketing, marketing, hrm en andere stafdiensten.
*     Culturele voorzieningen en activiteiten zijn voor alle Deventer kinderen gratis of tegen sterk gereduceerd tarief toegankelijk.
*     De subsidies voor kleinschalige evenementen en activiteiten op het niveau van straat, buurt of dorp worden versoepeld en verruimd.
*     We vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook evenementen en tradities als de Sinterklaasintocht, de Bathmense Kermis en de jaarlijkse Oranje- en dorpsfeesten.
*     De kermisexploitanten hebben vanwege de coronacrisis zware jaren gekend. Wij willen dat de gemeente daar rekening mee houdt en tarieven voor sta-gelden voorlopig verlaagt.