Aan het werk

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk geeft zin, zorgt voor contact en is de snelste weg uit armoede. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt bij aan onze Deventer samenleving. Wie geen werk heeft, kan rekenen op onze maximale steun om werk te vinden. We trekken daarvoor alles uit de kast, mits mensen van goede wil zijn.
 

We willen dat zo veel mogelijk mensen in Deventer aan het werk zijn.
-Het onderwijs en bedrijfsleven in Deventer en omgeving werken nauw samen om te zorgen voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod.
-Wie (even) geen werk heeft, wordt door Deventer WerkTalent zo snel mogelijk geholpen.
-De talenten en mogelijkheden van mensen staan hierin centraal.
-Als de stap naar werk (nog) te groot is, begeleiden we mensen naar beschut werk of leerwerktrajecten.
-Om- en bijscholingsmogelijkheden voor kansrijke sectoren als de zorg, bouw, techniek en horeca zijn ruimschoots aanwezig en worden ruimhartig verstrekt.
-Iedereen in de bijstand levert naar vermogen een tegenprestatie.
-Armoede thuis mag nooit een obstakel vormen om volop mee te doen in Deventer. Daarom zorgen we voor een warm beleid voor kinderen die het thuis minder hebben.
-Kwijtscheldingen voor lokale lasten als ozb, afvalstoffen- en rioolheffing worden voortaan uit de gelden voor minimabeleid en armoedebestrijding gefinancierd.
-We besteden geen tijd en aandacht meer aan mensen die zich willens en wetens onttrekken aan hun plichten en zij komen niet langer in aanmerking voor aanvullende regelingen en ondersteuning.
-Te veel mensen belanden in de schulden en krijgen te laat hulp. We gaan nog meer inzetten op preventie en het eerder kunnen inschakelen van schuldhulpverlening. Daarbij hebben we ook aandacht voor de mentale gezondheid.