Boeren en het platteland

We hebben veel waardering voor onze boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. Dankzij hun harde werk hoeven wij ons geen zorgen te maken om onze voedselvoorziening. Als boeren blijven ondernemen en innoveren, leveren ze een waardevolle bijdrage aan onze economie en een duurzamer Deventer. Wij steunen boeren waar mogelijk in het vergroenen en verduurzamen van hun bedrijven en activiteiten, zodat de nadelen voor natuur en milieu worden beperkt.

 
-Om een florerende agrarische sector te behouden, krijgen boeren de vrijheid om hun grond voor meerdere doeleinden te gebruiken. Denk hierbij aan toerisme, recreatie, agrarisch natuurbeheer of andere bedrijvigheid.
-Agrarische ondernemers krijgen ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten.
-We staan op elk boerenerf de ontwikkeling van tenminste één zelfstandige wooneenheid toe en rekken de regels voor het wonen op erven op, zodat er gewoon geboerd kan blijven worden.
-Meer (tijdelijke) bewoning op het erf zorgt ervoor dat criminelen minder kans hebben op het gebruik van leegstaande panden voor het produceren en telen van drugs.
-We stimuleren duurzame veehouderij. Draagvlak en een balans tussen de belangen van de omgeving en de ondernemer zijn hierbij van groot belang.
-Natuur draagt bij aan ons welzijn. We spannen ons in voor herstel en behoud van de natuur, realistisch natuurbeleid en het de versterking van de biodiversiteit.
-We behouden de gebiedscoördinator Salland om over de gemeentegrenzen heen de boeren zo goed mogelijk van dienst te zijn.
We willen dat de gemeente meer gaat investeren in de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers in het buitengebied.
-Intensiever toezicht in het buitengebied is nodig in de strijd tegen diefstal en het dumpen van (drugs)afval.