Integreren en meedoen

Deventer kent duizenden inwoners met buitenlandse roots. De meesten van hen hebben hun eigen weg gevonden en zijn geïntegreerd in onze samenleving. Ze hebben kansen gekregen én gegrepen. Daar zijn we trots op en we verwachten dit ook van andere nieuwkomers. Te lang is aangenomen dat inburgering van nieuwkomers hun eigen verantwoording is. Maar je bent niet direct zelfredzaam in een vreemd land. Van nieuwkomers verwachten we dat ze bijdragen aan onze samenleving. Door de taal te leren en zich te verdiepen in gebruiken, normen en waarden.
 

-Iedereen in Deventer telt mee. Intolerantie, discriminatie en racisme zijn onacceptabel.
-Iedereen in Deventer is gelijkwaardig en de gemeente draagt dit actief uit.
-In Deventer spreken we Nederlands met elkaar. Wie de taal onvoldoende machtig is, gaat daarmee aan de slag. De gemeente zorgt voor een aanbod van geschikte en betaalbare opleidingen en cursussen voor alle doelgroepen.
-Bij inburgering besteden we volop aandacht aan onderwerpen als zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, antisemitisme, LHBTI-rechten en de vrijheid van godsdienst.
-Wie zich onttrekt aan zijn plichten als inburgeraar, wordt beboet of gekort op zijn uitkering.
-Alle kinderen vanaf 2 jaar met een (dreigende) taalachterstand hebben recht op vroeg- en voorschoolse educatie. Deze aanpak is al jaren erg succesvol gebleken en wordt verder versterkt.
-Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Deventer geen plaats. De gemeente ondersteunt deze groep niet en biedt ook geen opvang. Organisaties die illegalen helpen,  ontvangen geen subsidie meer.
-We ondersteunen organisaties die integratie bevorderen. We stoppen met het subsidiëren van organisaties die dat niet doen.
Slachtoffers van religieus gemotiveerd geweld worden ruimhartig ondersteund door de gemeente. De gemeente levert een uiterste inspanning in het opsporen en vervolgen van daders. Ambtenaren worden getraind in het nog beter kunnen herkennen van signalen die duiden op huwelijksdwang.