Zorg en Welzijn

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. De VVD wil goede en liefdevolle zorg waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd. In je eigen buurt goed oud kunnen worden is ons ideaal. Een buurt waar je elkaar makkelijk ontmoet. Met goede en veilige voet- en fietspaden voor iedereen. En met voorzieningen voor jong en oud. 
 

*     De meeste Deventenaren zijn verknocht aan het eigen buurt of dorp. We zetten daarom in op het bouwen van levensloopbestendige woningen, zodat je kunt blijven wonen op jouw plek. 
*     Woonvormen waar oudere inwoners met ondersteuning zelfstandig kunnen leven kunnen rekenen op onze support.
*     Vergunningen voor het aanpassen van een woning worden zonder gedoe verstrekt als dat nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen.
*     Zorg en opvang moeten snel beschikbaar zijn. We spreken maximale wachttijden af voor thuiszorg of een opvangplek.
*     De vrijheid om zelf je zorgverlener te kiezen is ons een lief ding, tegelijkertijd houden we een scherp oog op de kwaliteit en betaalbaarheid van de geboden zorg.
*     Zorg en ondersteuning in Deventer zijn gericht op het vergroten van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, waarbij problemen pragmatisch worden opgelost.
*     Eenzaamheid is een groot en vaak verborgen probleem. Initiatieven die eenzaamheid bestrijden, mogen rekenen op onze support. We zorgen ervoor dat elke buurt en elk dorp plekken heeft voor ontmoeting.
*     De aanpak van drank- en drugsgebruik onder minderjarigen bestaat uit preventie en harder optreden, ook tegen de ouders.
*     Brinkgreven en de omgeving van het Deventer Ziekenhuis gaan we veel beter benutten als locatie voor zorg en opvang van mensen die voor overlast, onveilige of gevaarlijke situaties zorgen.
*     Niemand in Deventer is dak- of thuisloos. We zorgen voor zelfstandige woonplekken voor iedereen die kan in plaats van tijdelijke opvangplekken in monumentale panden in de stad.