Opgroeien en opvoeden

Ieder kind in Deventer heeft recht op een zorgeloze jeugd. Onbekommerd kunnen spelen, leren, groeien en ontdekken. Dat is en blijft de eerste verantwoordelijkheid van ouders. De gemeente heeft de morele plicht te zorgen voor een omgeving waarin dat maximaal kan. En door hulp en ondersteuning te bieden als opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaat. In Deventer gaat het goed op dit gebied, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Dat betekent niet dat we tevreden achteroverleunen. Waar het om mensen gaat, is elk incident er één te veel.

 
-In alle buurten en dorpen kunnen kinderen lopend en fietsend veilig van a naar b. Zelf naar school, sportclub of vriendjes kunnen gaan, is de maatstaf.
-We zorgen er met elkaar voor dat er in elke wijk en in elk dorp genoeg te doen is voor kinderen. Vooral voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd is er soms weinig te ondernemen. De gemeente verbindt, coördineert en moedigt dit aan met een kleine donatie.
-Alle kinderen in Deventer kunnen sporten, naar de bibliotheek, de film, een voorstelling of knutselclub. Gratis waar mogelijk en dankzij een gemeentelijke regeling als de financiële situatie thuis dat belemmert.
-In elke wijk en dorp zijn leuke, veilige en uitdagende plekken om te spelen, te bewegen en elkaar te ontmoeten.
-Voorkomen is beter dan genezen: we zetten in op succesvolle preventieprojecten en bewustwording zonder daarbij de prestaties uit het oog te verliezen.
-De gemeente maakt met zijn partners werk van een kansrijke start. In de eerste duizend dagen van een mens (van bevruchting tot 2e verjaardag) wordt het fundament gelegd voor een gezond, gelukkig leven. Vanaf zwangerschap tot peuterleeftijd helpen we (aanstaande) ouders met kennis en advies en begeleiding als dat nodig is.
Het onderwijs, de sportclub, huisarts, jongerenwerkers en de sociale wijkteams hebben een belangrijke rol in het (vroeg)signaleren van problemen. De gemeente neemt alle signalen uiterst serieus en zorgt ervoor dat zo snel mogelijk en zonder omhaal de noodzakelijke interventies worden verricht.
-Wachtlijsten in de jeugdzorg pakken we aan door tot betere afspraken te komen en zwaardere hulp zo veel mogelijk te voorkomen. Lang niet iedereen die van de norm afwijkt, heeft een probleem.
-Problemen van kinderen zijn (mede) terug te voeren op financiële problemen, slechte gezondheid of mentale kwetsbaarheid van hun ouders. We willen dat op het sociaal domein nog beter integraal wordt gewerkt om complexe oorzaken echt op te lossen.
-Voor jongeren heeft een groot deel van hun normale leven bijna 2 jaar stilgelegen. We moeten voorbereid zijn op de langetermijneffecten van corona op de Deventer jeugd, zowel in mentale als in fysieke zin. 
-Het tegengaan van en het optreden tegen huiselijk geweld en kindermishandeling hebben de hoogste prioriteit. In deze situaties moet hulp altijd direct beschikbaar zijn.