Onderwijs en kansen

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren een gelijke en kansrijke start. We geven ze kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. We maken kinderen nieuwsgierig naar de wereld, leren hen te ontdekken waar ze goed in zijn en blij van worden. En op school leren we kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Deventer met elkaar willen omgaan. Bovendien is school de plek voor ontmoeting en vriendschap en de spil in de buurt of het dorp.
 

-Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs. De gemeente springt bij als die kwaliteit onder druk staat. Datzelfde geldt bij de aanpak van thuiszitters, schoolverlaters of sociale problemen in en om de school die een wissel trekken op het onderwijs.
-Wij vinden het belangrijk dat ieder kind in Deventer naar school kan gaan in eigen wijk of dorp. Tegelijkertijd is keuzevrijheid in het onderwijs een groot goed. Schoolbesturen en de gemeente komen samen tot een verstandig beleid hierover.
-We willen dat kinderen en jongeren meer zeggenschap en eigenaarschap over hun eigen schoolcarrière krijgen en dat schoolbesturen maximaal gebruikmaken van de wettelijke mogelijkheden hiervoor.
-De aanpak rondom het voorkomen van taalachterstanden in Deventer is erg succesvol en wordt daarom geïntensiveerd. Een goede beheersing van de taal is een kritische factor in het maximaliseren van je kansen.
-Elke school in Deventer is een veilige school waar ieder kind zich welkom en thuis voelt. Scholen hebben een belangrijke taak in het (vroeg)signaleren van zaken als verwaarlozing, misbruik, radicalisering en verslaving. In de gemeente Deventer vinden zij een partner die scholen hierin ontzorgt.
-De verschillende partijen die zijn gehuisvest in de kindcentra (scholen, kinderdagverblijf, bso, sportverenigingen) gaan nog beter samenwerken en voeren zo veel mogelijk één doorgaande lijn in de manier waarop ze omgaan met kinderen en hun ouders.
-Bij nieuwbouw of renovatie van schoolgebouwen kijken we nog beter naar slim dubbelgebruik en multifunctionele ruimtes. Overdag wordt er lesgegeven, ’s avonds vergadert de buurtvereniging er en in het weekend gebruikt de toneelclub de gymzaal. Schoolgebouwen worden modulair gebouwd en kunnen eenvoudig kleiner of groter worden gemaakt bij veranderende leerlingaantallen.
-We hebben ook in Deventer een groot tekort aan vak- en ambachtslui. We richten een Gilde Academie op waar leerlingen worden opgeleid tot schilder, metselaar, timmervrouw en operator. Met bevlogen leermeesters en in nauwe samenwerking met lokale ondernemers maken we daar een landelijk voorbeeld van.
-Deventer zet zichzelf op de kaart als aantrekkelijke studentenstad. Met studenten gaan we in gesprek hoe het studentenleven in Deventer kan worden versterkt.