Sport en gezondheid

Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Met de vergrijzing is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. De gemeente werkt samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedereen kan blijven sporten en bewegen.
 

-We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. Sportvelden en accommodaties zijn daarin net zo belangrijk als goede fiets- en wandelpaden of trapveldjes om de hoek.
Bij nieuwbouw, renovatie of grootschalig onderhoud nemen we voortaan het sporten en bewegen mee in de plannen. Met bewoners wordt gekeken naar de behoeften en de wensen voor de aanleg van faciliteiten.
-Onderwijs, buurt- en jongerenwerk en sportverenigingen werken intensief samen om sport en beweging te stimuleren door bijvoorbeeld gratis proeflessen te geven of uurtje buitensport aan te bieden.
-Sporten is betaalbaar in Deventer. Voor kinderen gelden gereduceerde tarieven, bestaan laagdrempelige regelingen en onderzoeken we de invoering van een sport-budget.
-Sportaccommodaties zijn bereikbaar en toegankelijk voor iedereen. Sportverenigingen die groepen Deventenaren uitsluiten ontvangen geen gemeentelijke subsidie meer.
-We moedigen het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties aan. Ook verenigingen die nauwer willen samenwerken of fuseren kunnen op de volledige medewerking van de gemeente rekenen.
-Het verbinden van top- en breedtesport biedt veel kansen voor beide.
-De VVD is kritisch supporter van het Deventer Sportbedrijf. Meer focus in de kerntaken van het Sportbedrijf is wenselijk.
-Go Ahead Eagles is een van Deventers kroonjuwelen en veel meer dan alleen een voetbalclub. Binnen de wet- en regelgeving willen wij Go Ahead Eagles als gemeente maximaal ondersteunen met de ambities op en naast het veld.
-Een gezonde leefstijl is vooral een kwestie van weten wat wel en niet gezond is en daarin zelf een bewuste keuze maken. VVD Deventer gelooft niet in het verbieden van bepaalde winkels of restaurants.