Je veilig voelen

Het is belangrijk dat iedereen in Deventer zich veilig voelt. In je eigen huis, in je eigen buurt of dorp, als je uitgaat of alleen naar huis fietst. Zonder veiligheid geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in onze gemeente veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Dat Deventer niet alleen veilig is, maar ook veilig voelt. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Inwoners, ondernemers en de overheid dragen samen zorg voor een veilige omgeving. Samen trekken we op tegen overlast. Criminaliteit pakken we keihard aan. Herhaling voorkomen we. Daarbij maken we gebruik van een zero tolerancebeleid en cameratoezicht.
 

- Politie, brandweer en ambulances zijn 24/7 beschikbaar en zijn op tijd bij je in noodsituaties.
Team Toezicht & Handhaving spreekt bewoners en bezoekers in eerste instantie aan voordat het bonnenboekje wordt getrokken. Bij een volgende soortgelijke overtreding volgt op een waarschuwing een hogere boete.
- De capaciteit van Team Toezicht & Handhaving wordt uitgebreid om beter op te kunnen treden tegen overlast, vernieling en vandalisme in wijken en dorpen.
-  We dringen bij politie aan op meer zichtbaar blauw op straat. Ook in de buitenwijken en dorpen. En ook ’s avonds en ’s nachts.
-  We onderzoeken de invoering van een niet-pluis-telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar is in situaties waarop je je op straat niet veilig voelt.
- Agenten en handhavers kunnen uiteraard niet altijd overal zijn. Daarom gaan we gebruikmaken van slim cameratoezicht op locaties waar overlast en criminaliteit fors zijn, zoals de Beestenmarkt, het station en het Boreelplein.
- Voor overlastlocaties geldt een lik-op-stukbeleid. Overlastgevers en criminelen raken we daar waar ze het voelen: in hun portemonnee. We accepteren niet langer dat een handvol raddraaiers het verpest voor de hele buurt en handelen daar ook naar.
- Veiligheid is van ons allemaal. De gemeente stimuleert de oprichting van WhatsApp-groepen en initiatieven die gericht zijn op het vergroten van veiligheid en toezicht in eigen buurt of dorp.
-  In Deventer mag iedereen zichzelf zijn. Discriminatie, geweld en intimidatie tegen Deventenaren met of zonder een migratieachtergond, LHBTI’s en andere minderheden zijn volstrekt onacceptabel. Aangifte doen van dit soort zaken wordt makkelijker gemaakt en de aanpak is keihard.