Voorkomen

Mensen worden niet geboren als crimineel, maar glijden soms af. Door een gebrekkige opvoeding, verkeerde vrienden, een onveilige omgeving, mentale problemen of verslaving. Willen we overlast en criminaliteit bestrijden, dan is het goed om ook daar oog voor te houden. Een goede balans tussen repressie en preventie is daarin noodzaak. Misdaad moet niet lonen en altijd een doodlopende weg zijn. Daarom moeten pakkans en sancties omhoog en de risico’s om weer een verkeerde afslag te nemen omlaag.
 

-In een zo vroeg mogelijk stadium werken zorgverleners, het onderwijs en de gemeente samen om jongeren die dreigen af te glijden perspectief te bieden. Het leren meedoen in de samenleving is hierin een belangrijke, eerste stap.
-Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning en witwaspraktijken. We zijn kritisch in het toekennen van vergunningen voor bepaalde activiteiten en controleren regelmatig.
-Criminaliteit moet niet lonen en moet worden beroofd van zijn status onder bepaalde jongeren. We volgen hierin de patseraanpak uit Rotterdam, waarbij jonge criminelen hun dure kleding, gadgets, scooters en auto’s inleveren als ze worden gepakt.
Onze mensen van Team Toezicht & Handhaving staan in de voorste linie. Zij verdienen maximale persoonlijke bescherming om hun werk te doen. Ook worden zij uitgerust met bodycams.
-Geld uit boetes wordt niet gebruikt om de begroting sluitend te krijgen, maar uitsluitend om de veiligheid binnen de gemeente Deventer te vergroten.
De burgemeester maakt maximaal gebruik van zijn bevoegdheden om Deventer veiliger te maken. We denken daarbij aan het sluiten van drugspanden, preventief fouilleren op risicovolle locaties en de inzet van cameratoezicht.
We investeren in goede voorlichting over cybercrime. Te veel Deventenaren zijn het slachtoffer geworden van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp-fraude en phishing. We zijn alerter op online pesterijen; smaad en laster verspreiden zich snel en makkelijk.