Vertrouwen en belangen

De gemeente Deventer is er op de allereerste plaats voor onze inwoners. De gemeente is er om problemen op te lossen. Met helder taalgebruik, eenvoudige formulieren en overzichtelijke regels helpen we inwoners en ondernemers vooruit. We voorkomen bureaucratie, wachtrijen, frustraties en gemomper. We vertrouwen onze inwoners en ondernemers, zonder naïef te zijn.
 

-Brieven, formulieren en brochures van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk.
-Je kunt snel en eenvoudig op verschillende manieren contact krijgen met de gemeente en wordt altijd binnen één werkdag te woord gestaan.
-De services die de gemeente biedt, sluiten aan bij de tijdsgeest. Waarom zou je naar het stadhuis moeten als we een nieuw paspoort ook thuis kunnen bezorgen op een tijdstip dat het jou schikt?
-Naast mailen en bellen is en blijft het altijd mogelijk om op het stadhuis je zaken te regelen.
-De afgelopen jaren is een wildgroei ontstaan aan subsidies om bewoners te helpen met formulieren, aanvragen en regelingen. De VVD vindt dit de omgekeerde wereld. Je mag verwachten dat een ambtenaar jou van a tot z met dit soort zaken helpt als het je zelf niet lukt.
-De ICT van de Gemeente laat soms te wensen over. De VVD wil dat er meer geïnvesteerd wordt, zodat we minder gevoelig zijn voor hacks en jouw persoonsgegevens beter beveiligd zijn.
-Ook de website van de Gemeente Deventer kan stukken beter en gebruiksvriendelijker worden gemaakt.
-De gemeente werkt nauwer samen met andere overheden om digitale criminaliteit en identiteitsfraude beter tegen te gaan.
-We trekken meer met andere gemeenten, de provincie, het rijk en het waterschap op om regionale uitdagingen op het gebied van zorg, werkgelegenheid, huisvesting, bereikbaarheid en klimaat op te lossen.
Politici en bestuursleden van VVD Deventer zijn bereikbaar, benaderbaar en aanspreekbaar.