Krachten bundelen

Deventer zijn wij met elkaar! We nemen bewoners en organisaties serieus. Initiatieven vanuit inwoners en organisaties moedigen we aan en helpen we te realiseren. Participatie is gericht op het creëren van draagvlak vóórdat we besluiten nemen. Draagvlak is geen holle frase, maar de basis om soms lastige keuzes in het algemeen belang te maken. Dat begint met het zo vroeg mogelijk betrekken van inwoners en ondernemers bij besluiten en ontwikkelingen.

 
-Plannen vanuit de Deventer samenleving smoren we niet in regels en bureaucratie. We denken als gemeente proactief mee, helpen ideeën te verwezenlijken en stimuleren zo de kracht van Deventer.
-Inwoners krijgen een directere stem waar het de inrichting van en de voorzieningen in hun eigen buurt of dorp betreft. Waar inwoners denken dat ze het beter kunnen dan de gemeente, gebruiken ze hun right to challenge. We stellen hiervoor een revolving fund op.
-De afgelopen jaren zijn Deventenaren vaak te laat, onvolledig of met verkeerde verwachtingen uitgenodigd om mee te praten met plannen van de gemeente. Dat moet echt anders. We stellen nieuw beleid op om onze inwoners eerder, beter en met duidelijke verwachtingen vooraf te betrekken.
-We zijn er op bedacht dat de grootste schreeuwers niet altijd gelijk hebben en actiegroepen lang niet iedereen vertegenwoordigen. Lokale referenda en digipanels geven alle betrokkenen de kans hun stem te geven.
-Geheimhouding is een zwaar middel en wordt alleen in zeer uitzonderlijke zaken gebruikt waarbij Deventer grote nadelen ondervindt als openbaarheid toch wordt geboden.