Van dromen naar daden

De gemeente Deventer is een gemeente om van te houden! Met een groen buitengebied, vitale dorpen en buurtschappen met een heel eigen karakter, prettige woonwijken en misschien wel de mooiste, historische binnenstad van het land. In Deventer krijgt iedereen volop kansen zich te ontwikkelen om in vrijheid en veiligheid een fijn leven te leiden.

 
Dag in, dag uit zetten onze lokale politici zich in om onze gemeente mooier en prettiger te maken. Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou om te bepalen wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen. Wie kan jouw geluid het beste laten horen? En welke politieke partij staat het dichtst bij jouw opvattingen?
 
Om je daarbij te helpen, presenteren wij hierbij vol trots ons verkiezingsprogramma ‘Van dromen naar daden’. Wij hopen dat dit programma ook jou kan overtuigen om op de VVD te stemmen. Het gaat best goed in de gemeente Deventer, maar we verdienen beter. 
 
De afgelopen jaren hebben wij in de oppositie gezeten, van waaruit we kritisch en constructief hebben meegewerkt aan een liberaler Deventer. Wij zetten als bestuurderspartij vol in op deelname aan de coalitie de komende periode. We willen daadkrachtig aan de slag met onderwerpen die veel inwoners aan het hart gaan en verstandige keuzes maken in lastige dossiers. Per onderwerp lees je in dit verkiezingsprogramma hoe wij dat gaan bereiken. In het kort staat VVD Deventer voor het volgende verhaal.
 
Een liberaal Deventer
De VVD is een liberale partij. We staan voor een vrij Deventer. Waar je kunt zijn wie je bent, je leven leidt zoals jij dat wilt. Waar iedereen volop kansen krijgt het maximale uit het leven te halen. Waar gelijkwaardigheid tussen alle Deventenaren een vanzelfsprekendheid is. Waar je verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt. Dit zijn onze onwrikbare principes. 
 
Een gemeente die klaarstaat voor alle inwoners
De VVD wil een gemeente die werkt voor jou. Met een prettige woonomgeving, die veilig, schoon en groen is. Met voorzieningen, zoals scholen, zorg en winkels, om de hoek. Een gemeente Deventer die zijn inwoners hoort en ziet, betrekt bij plannen en initiatieven omarmt. Een lokale overheid die uitgaat van vertrouwen, zonder naïef te zijn.
 
Woningen bouwen met behoud van ons DNA 
De komende jaren hebben wij in Deventer zo’n 10.000 woningen nodig. Om huizen betaalbaar te houden, starters een kans te geven en doorstroom op gang te brengen. We zijn zuinig op het DNA van de stad en de dorpen. Daarom geven we voorrang aan inbreiding boven uitbreiding. En bouwen we bij voorkeur compacter en hoger. Alleen zo behouden we zo veel mogelijk groene ruimte en lossen we de woningnood op.
 
Een bloeiende lokale economie
We hebben het in Deventer getroffen met veel kleine, lokale ondernemers én een aantal grote organisaties. Beide zijn belangrijk voor de lokale werkgelegenheid. Een betaalde baan is en blijft de snelste weg uit armoede. Daarom bieden we alle ondernemers in Deventer zo veel mogelijk ruimte en stimuleren samenwerking. De gemeente zorgt voor de goede en veilige bereikbaarheid van Deventer.
 
*Omwille van de leesbaarheid hebben we het in dit programma veel over ‘Deventer’ en ‘Deventenaren’. Hiermee bedoelen we natuurlijk alle inwoners binnen de Gemeente Deventer, ook al weten we dat veel mensen zich bijvoorbeeld eerder als ‘Diepenvener’ of ‘Okkenbroeker’ zouden voorstellen.
 
Een bruisende binnenstad
De Deventer binnenstad heeft nagenoeg alles. Een prachtig historisch centrum, een aantrekkelijk winkelbestand, gezellige restaurants en cafés, culturele voorzieningen, steeds meer woningen en dat alles omringd door rivier en plantsoen. Toerisme is een belangrijke sector voor de binnenstad. We voelen de noodzaak de binnenstad verder te versterken. De ambitie om op de UNESCO Werelderfgoedlijst te komen, is daarin richtinggevend.
 
Veilig zijn en je veilig voelen
Het is belangrijk dat iedereen in Deventer veilig is. In je eigen huis, in je eigen buurt of dorp, als je uitgaat of alleen naar huis fietst. Zonder veiligheid geen vrijheid. Wij willen dat Deventer niet alleen veilig is, maar ook veilig voelt. De pakkans voor daders moet omhoog: met meer toezicht en de inzet van camera’s. Daarnaast moet meer gedaan worden aan preventie: misdaad mag niet lonen en we grijpen eerder in als iemand dreigt af te glijden.
 
Slim en duurzaam groen
Het thema duurzaamheid biedt grote kansen voor innovatie, economische groei en een gezond, leefbaar Deventer. Klimaatverandering wordt een halt toegeroepen door in 2050 CO2-neutraal te zijn. Ook onze gemeente heeft hierin een aandeel te leveren. Windturbines nabij woonwijken en dorpen zijn niet de oplossing. Energiebesparing biedt op korte termijn de meeste kansen. Wij geloven in duurzame oplossingen die passen bij de schaal en het ritme van ons landschap. We profileren ons als Deventer nadrukkelijk als proeftuin voor onderzoek naar en experimenten met schone vormen van energieopwekking. 
 
Verstandig financieel beleid en lage lokale lasten
Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt, ontstaan er vroeg of laat grote problemen. Dat laten we niet gebeuren. We letten daarom goed op de gemeentelijke schatkist. We houden de lokale lasten laag door de gemeentelijke taken op een zuinige, effectieve manier uit te voeren. Daarbij past ook dat we kritisch kijken naar het takenpakket van de gemeente. Als we geld overhouden, investeren we dat in de stad, wijken, dorpen en het buitengebied.
 
De toekomst is nu
We leven in buitengewoon interessante tijden. Ontwrichtende vindingen zetten zaken die eeuwenlang vanzelfsprekend waren op hun kop. Innovaties en digitalisering beheersen een steeds groter deel van ons leven. Blockchain, deeleconomie, internet-of-things, alles wordt ‘smart’. De gemeente denkt nog voornamelijk in stenen, asfalt, euro’s en mankracht. Anno 2022 willen we daar verandering in brengen en de gemeentelijke overheid en de Deventer samenleving uitdagen na te denken over de voordelen die de slimme toekomst ons biedt.
 
Van dromen naar daden in Deventer. Dat is onze ambitie. En die kunnen we dankzij jouw stem en jouw vertrouwen realiseren. We hopen je daarom te inspireren en te overtuigen met ons programma. Mocht je meer willen weten? We horen het graag! Spreek ons aan, bezoek ons op deventer.vvd.nl, mail met vvdsalland@gmail.com of benader ons op social media.